Jak vyřešit firemní prodej produktů

Základem celého prodeje je nabídka, zakázka, dodací listy a faktura – firma Kit zajišťuje fakturační program BMD. Ten zahrnuje různé oblasti. Program ulehčuje zpracování zakázek včetně možnosti generování různých formulářů pro nabídky, dodací listy, dobropisy, potvrzení zakázky apod. Je dobré, abyste využili rozmanité sestavy a statistiky nebo využili možnosti propojení s nákladovým účetnictvím a s kartotékou zákazníků.

ruka s tužkou u počítače

Evidenci zakázek http://www.kit.cz/produkty/reseni-pro-firmy/bmd-commerce-firmy/9-prodej/ lze provádět pomocí importu nástrojů MSD, s využitím příslušných modulů MSD. Můžete převzít i offline pořízené nebo upravené nabídky a zakázky.
Pomocí modulu elektronické výměny dat (EDV)odešlete vaše data z objednávek a zakázek na převodník nebo na převodní firmu, abyste získali jednotný formát. Ten je čitelný v každé EDV příloze.
Periodicky opakující se faktury? Zautomatizujte si jejich tvorbu – nájemné, předplatné, paušální poplatky nebo servisní smlouvy.
Další transakce pomocí EVD:

Exportuje faktury zákazníkům a importuje příchozí faktury od dodavatelů ve formátu BMD.
Exportuje stav skladu, objednávky dodavatelům a importuje objednávky zákazníků nebo z webového obchodu, přijaté a odeslané ceníky, nabídky pro zákazníky, přijaté a vystavené dodací listy. K této činnosti je zapotřebí základní modul EDI.
Zakázky, dodávky zboží a zpětná dodání vám do centrály přijde pomocí Nástroje pro mobilní sběr dat, ale potřebujete modul pro import zakázek a pro jejich předběžnou evidenci.

stisk rukou nad stolem
 
Můžete k jednotlivému zboží nebo skupinám přiřadit číslo pro nebezpečné zboží. Při pořizování zakázky uvidíte hned, jestli je překročena hranice nebezpečnosti 1000 bodů. Pak si vytisknete dokumenty pro přepravu. Ty jsou přílohou dodacího listu nebo faktury.
Na základě vaší objednávky a prodejů bude sestaveno hlášení Intrastat. Jedná se o automatický sběr dat dle čísla zboží pro import/export v rámci EU. Můžete ho poslat na příslušný úřad jak v elektronické podobě, tak vytištěný.