Když se řekne pravítko


První způsob použití, který téměř každého hned napadne, je určení rovných čar a rýsování. Ale pod tímto pojmem rozumíme i součást mechanismu parního stroje nebo souhvězdí na jižní obloze.
Ve strojírenství, stavebnictví, v technickém kreslení i v geometrii se tento nástroj tvaru destičky používá k rýsování, určení přímé čáry, přímky nebo úsečky. Při běžném psaní, především ve škole se používá ke zvýraznění textu podtrháváním nebo k jeho oddělování. Bývá vybaveno stupnicí pro měření délky, v tomto případě jej můžeme nazývat měřítkem. Na speciálních pravítcích, s logaritmickou stupnicí, je možné provádět různé početní operace, sčítat, odčítat, násobit, dělit, ale i umocňovat nebo odmocňovat.
logaritmické pravítko obal
Tvar pravítek je dán způsobem jejich použití, mohou být vybaveny ryskou pro rýsování kolmice, nebo úhloměrem. Úhloměr slouží k měření nebo konstrukci úhlů, jednotkou je stupeň, plný kruh je rozdělen na 360 stupňů. Jeho okraj je konstruován tak, aby se inkoust nebo tuš při práci nerozmazávaly. Speciálním druhem je příložník nebo nožové pravítko. Existují i různé šablony pro rýsování křivek a kružnic při technickém kreslení a v deskriptivní geometrii, některé z nich se dají ručně tvarovat.
Nejpoužívanějším materiálem, ze kterého jsou vyrobena, je v dnešní době plast. Je rozměrově stálý, pevný, pružný a lehký. Dříve se používalo dřevo, to se dosud používá při rýsování například na školní tabuli nebo ve stavebnictví, naproti tomu kov se používá ve strojírenství.
pravítko na výkresu plánek
U parního stroje je takto označována součást mechanismu, která zajišťuje přímočarý pohyb křižáku, posuvné části pístových strojů.
Stejně tak je označováno souhvězdí, s latinským názvem Norma, nachází se na jižní obloze v sousedství souhvězdí Kružítko, Štír, Vlk, Oltář a Jižní trojúhelník. Ze zeměpisné polohy České republiky toto souhvězdí bohužel není pozorovatelné.