Kontrola je nezbytná


Při podnikání, v němž je nezbytné používání firemních vozidel a podobných strojů, je stejně jako jinde nezbytné mít přehled o všem. Protože věci, které nejsou hlídané, ‚mají tendenci mizet‘.
Jenže je to zároveň lidskými silami prakticky neproveditelné. Zkuste si to, být majitelem firmy a osobně hlídat dejme tomu deset služebních vozů a třicet stavebních strojů, rozesetých a pohybujících se po celém území naší země a možná nejen naší země!

kamion v mlze

To jeden sám neuhlídá, ani kdyby se rozkrájel.
Ovšem zvládnout se to dá. Pokud má člověk pomocníka jménem gps sledování vozidel online, který je právě v tomto ohledu více než dokonalý a prospěšný.
Tento pomocník, tedy RMC systém dálkového monitoringu strojů a vozidel, totiž dokáže sledovat všechnu techniku, kterou si jenom podnikatel sledovat zamane. A za všech okolností ví, kdy, kde, co a jak pracuje.
Dokáže zjistit, nachází-li se to které vozidlo či ten který stroj na místě, kde se nacházet má, stejně jako případně i to, kam dotyčné vozidlo zmizelo, pozná, kdy je toto v chodu a kdy mimo provoz, pozná třeba ale i to, nedochází-li ke krádežím nebo neefektivnímu spotřebovávání pohonných hmot. Ba dokonce ví i to, čím se zabývají řidiči nebo obsluha strojů, zda tito pracují tak, jak mají. Vyhodnocuje jízdní styl, vytváří výkazy produktivity práce, třídí data, dokladuje provedené výkony a kvalitu práce, poskytuje automatickou knihu jízd, chrání vozidla a stroje před krádeží,…

provoz na dálnici

Což znamená nemalé zvýšení efektivity práce a logicky i vyšší zisky a nižší ztráty. Protože jsou zmíněné i nezmíněné údaje nejen zjišťovány, ale i odesílány oprávněné osobě, mající přístupové jméno a heslo, dejme tomu majiteli firmy, který může kdykoliv vědět, co se kde v jeho firmě šustne. Klidně i v reálném čase.
Takže co potom zbývá zaměstnancům, než dělat to, co mají? Když se na ně každá nekalost v okamžení provalí, nic se neutají, i když nad nimi nestojí nikdo osobně jako dráb.
A když se k tomu ještě přidá pomoc tohoto systému s administrativou, je jasné, že se tento zaručeně vyplatí.