Skryté vady ohrožují vaše finance


PÅ™i plánované koupi nemovitosti se dnes mnozí radí s  finanÄním poradcem. A to z toho důvodu, že pÅ™i vybavování hypoteÄního úvÄ›ru jsou důležité nejenom dobré kontakty a kompletní, dobrá znalost nabídek bankovních hypoték. A budete mít s poradcem mnohem ménÄ› starostí.
Dnes na hypoteÄní úvÄ›r mnozí nedosáhnou, protože podmínky na jeho získání jsou přísnÄ›jší.  Navíc, mladí lidé v pÅ™evážné vÄ›tÅ¡inÄ› nemají naÅ¡etÅ™enou Äástku, kterou banky vyžadují. Je to minimálnÄ› 20% z požadovaného úvÄ›ru. U nÄ›které banky to může být i ménÄ›. Ale vÅ¡e je o jednání s bankou. Nejenom dohoda na výšce úroku a výšce fixace. Každá banka posuzuje každého žadatele individuálnÄ›.
mrakodrapy bytových domů

Koupě jakékoliv nemovitosti vyžaduje trpělivost. A být při této koupi velmi obezřetný. Zvlášť, pokud si budete pořizovat starší nemovitost nebo byt.
V krátkosti vás seznámíme, co naÅ™izuje zákon pro prodávajícího a kupujícího nemovitosti (dům, byt, pozemek):
·         PÅ™ed podpisem smlouvyprodávající je povinný upozornit na vÅ¡echny nedostatky a vady, které pozná.
·         Kupující se zavazuje, že odevzdá nemovitost s tím, že mu umožní k ní nabýt vlastnické právo. Kupující zaplatí cenu a pÅ™ebírá nemovitost. Může se ale stát, že kupující si vyhradí vlastnické právo do doby, než ji kupující celkem zaplatí.
·         Nezapomeňte, že stavba je souÄástí pozemku, ale aby mohlo být toto spojeno v jednu nemovitost, musí toto vlastnictví mít jen jeden vlastník.
·         Když se na nemovitosti vyskytnou skryté vady, kupující je toto povinný oznámil do pÄ›ti let, aby v případÄ› soudního sporu uspÄ›l.
·         Kupní smlouva a smlouva k vÄ›cnému právu musí být písemná. PÅ™evod vznikne až zápisem do katastru nemovitosti.
rostlinka na mincích

I když v souÄasnosti růst cen u nemovitostí trochu klesá, je i tak cena velmi vysoká. Zvlášť v Praze a okolí se pohybuje průmÄ›rná cena nemovitostí pÅ™ibližnÄ› okolo 57 000,- KÄ/m², v BrnÄ›, Hradci Králové a bohužel i v ostatních naÅ¡ich velkých mÄ›stech se ceny pohybují od 35 000,-KÄ do 48 000,- KÄ za m². A to je opravdu hodnÄ›.