Skryté vady ohrožují vaše finance

Při plánované koupi nemovitosti se dnes mnozí radí s  finančním poradcem. A to z toho důvodu, že při vybavování hypotečního úvěru jsou důležité nejenom dobré kontakty a kompletní, dobrá znalost nabídek bankovních hypoték. A budete mít s poradcem mnohem méně starostí.
Dnes na hypoteční úvěr mnozí nedosáhnou, protože podmínky na jeho získání jsou přísnější.  Navíc, mladí lidé v převážné většině nemají našetřenou částku, kterou banky vyžadují. Je to minimálně 20% z požadovaného úvěru. U některé banky to může být i méně. Ale vše je o jednání s bankou. Nejenom dohoda na výšce úroku a výšce fixace. Každá banka posuzuje každého žadatele individuálně.
mrakodrapy bytových domů

Koupě jakékoliv nemovitosti vyžaduje trpělivost. A být při této koupi velmi obezřetný. Zvlášť, pokud si budete pořizovat starší nemovitost nebo byt.
V krátkosti vás seznámíme, co nařizuje zákon pro prodávajícího a kupujícího nemovitosti (dům, byt, pozemek):
·         Před podpisem smlouvyprodávající je povinný upozornit na všechny nedostatky a vady, které pozná.
·         Kupující se zavazuje, že odevzdá nemovitost s tím, že mu umožní k ní nabýt vlastnické právo. Kupující zaplatí cenu a přebírá nemovitost. Může se ale stát, že kupující si vyhradí vlastnické právo do doby, než ji kupující celkem zaplatí.
·         Nezapomeňte, že stavba je součástí pozemku, ale aby mohlo být toto spojeno v jednu nemovitost, musí toto vlastnictví mít jen jeden vlastník.
·         Když se na nemovitosti vyskytnou skryté vady, kupující je toto povinný oznámil do pěti let, aby v případě soudního sporu uspěl.
·         Kupní smlouva a smlouva k věcnému právu musí být písemná. Převod vznikne až zápisem do katastru nemovitosti.
rostlinka na mincích

I když v současnosti růst cen u nemovitostí trochu klesá, je i tak cena velmi vysoká. Zvlášť v Praze a okolí se pohybuje průměrná cena nemovitostí přibližně okolo 57 000,- Kč/m², v Brně, Hradci Králové a bohužel i v ostatních našich velkých městech se ceny pohybují od 35 000,-Kč do 48 000,- Kč za m². A to je opravdu hodně.