Jak vyhledávat na internetu


K vyhledávání slouží všem dobře známé vyhledávače, do nich se zadáním jednoho nebo více klíčových slov zadá požadavek na vyhledávání. Čím více klíčových slov je zadáno, tím by měla být odpověď vyhledávače přesnější. Někdy je vhodné položit vyhledávači celou otázku, podobně jako bychom se ptali nějakého člověka.
Při pokročilém vyhledávání můžeme zadat požadavek na vyhledávání pomocí operátorů. K vyhledání frází, obsahujících dvě nebo více slov, ale i jediného slova v požadovaném tvaru, slouží uvozovky.
dívka s dlouhými vlasy jedničky a nuly

Pomocí znaménka mínus napsaného před klíčovým slovem, je možné toto slovo vyloučit z vyhledávání. Použijeme-li operátor site, bude vyhledávač hledat požadované informace pouze na předem definovaném webu. Operátory je možné kombinovat. Chceme-li například vyhledat informace o kalkulaci nákladů a vynechat přitom informace, zveřejněné na konkrétním webu, zadáme do vyhledávače: kalkulace nákladů -site:konkretniweb.cz. Operátorů je možné použít i více,v nápovědě každého vyhledávače jsou k nalezení, včetně nápovědy a uvedení správné syntaxe.
Tím, že je internet otevřený, je dáno i to, že ne každá vyhledaná informace je stoprocentně pravdivá, proto je v některých případech žádoucí ověření informace z několika zdrojů.

špendlík se zelenou hlavičkou hledání
Na druhé straně pomyslné barikády existují techniky, které dokážou prostřednictvím SEO agentury (z anglického Search Engine Optimization)zajistit určitou úpravu webových stránek, aby se stránky v zobrazovaných výsledcích vyhledávání zobrazily na předních místech. Agentura SEO provede analýzu stránek a doporučí nebo může přímo zajistit provedení změn webových stránek tak, aby přiváděly nové návštěvníky, zákazníky a aby generovaly zisk. Obecně platí, stejně jako i při jiných obchodních vztazích, že při výběru agentury je vhodné posoudit, jakým způsobem a jakými metodami pracuje, včetně posouzení případných referencí.