Jen tak si příjemně došlápnout


PÅ™irozenÄ› se musí nejprve vymyslet pořádné provedení podlahy. Bude to takový zásadní tah, kdy můžeme hodnÄ› ovlivnit atmosféru bydlení. Na trhu je totiž velký výbÄ›r nejen materiálu, ale i provedení, vzorů, dekorací, které mohou zasáhnout do této oblasti. StejnÄ› tak jako je důležitý materiál, je velmi důležitá barva podlahy. Takže úkol velmi nelehký, jelikož jakmile se podlaha položí, nikomu se nebude chtít investovat do nÄ›Äeho jiného, jenom proto, že se to do dané místnosti vůbec nehodí. A na druhou stranu je tÅ™eba zvážit i to, že doma chceme odložit svoje boty, odpoÄinout nohám a tak si pÅ™ece nebudeme pokládat t takový materiál, aby byl nepříjemný. Chceme i naÅ¡im nožkám dopřát mÄ›kké a příjemné doÅ¡lápnutí.
obývací hala

Materiál versus dekor

Trh je skuteÄnÄ› dostateÄnÄ› bohatý na to, aby si vybral každý uživatel svůj oblíbený materiál. Může být zastáncem přírodního základu nebo upÅ™ednostnit syntetiku, vždycky se najde to pravé, jen to nechce nic uspÄ›chat. Zachránit by se to potom dalo jen kobercem nebo dekorativními kousky menších kobereÄků, což je sice Å™eÅ¡ení, ale ryze zbyteÄné. Pokud preferujeme vzory dÅ™eva, ale radÄ›ji bychom nÄ›co mÄ›kÄího, tak vůbec není Å¡patné svůj zrak upřít na vinylové plovoucí podlahy. Jsou v pestré nabídce napodobenin dÅ™eva nebo i jiného materiálu. Na první pohled se to pořádnÄ› nerozezná, pouze pÅ™i bližším zkoumání. OdmÄ›nou je velmi pohodlný doÅ¡lap a také údržba. Tady se dá říci, že se efektivnÄ› spojily dvÄ› složky. Dekor a materiál, tato kombinace potěší i nároÄnÄ›jší uživatele.
podlaha s dekoraÄním motivem

Pokládka není nijak složitá

Kdo má Å¡ikovné ruce, tak si poradí. Položení podlahového materiálu, kterým jsou právÄ› vinylové podlahy plovoucí, je stejnÄ› jednoduchá jako u klasických plovoucích podlah. Jen je tÅ™eba poÄítat s podkladem pod podlahou, aby to bylo vÅ¡echno v pořádku. Parozábranu by mÄ›l ale radÄ›ji doporuÄit odborník. RozhodnÄ› by to nemÄ›lo dÄ›lat bez ní, jelikož pokládka na beton nebo anhydrid by nemusela být efektivní a podlaha by se mohla i poÅ¡kodit. Což by bylo v tomto případÄ› Å¡koda, jelikož tato novinka na trhu si získává své zákazníky svojí příjemností, mÄ›kkostí a v neposlední Å™adÄ› i údržbou.