Šperky na míru


Å perk na zakázku může být originálním dárkem pro ženu i muže, nebo s ním můžete potěšit sami sebe. Důležitý fakt je, že Å¡perk, který si objednáte a necháte si jej zhotovit na míru, bude pouze jeden. Modely mohou mít design tradiÄních i nevÅ¡edních tvarů a rozmÄ›rů, můžete požadovat užití různých typů materiálů. Zlatníci pÅ™etvoří, nebo vyrobí nový Å¡perk ze starého, nebo zrestaurují Å¡perk z rodinného dÄ›dictví.
bahrajnské zlato

Å perky se mohou vyrábÄ›t technikami, jako jsou montování a odlévání.  Montováním zlatník z tyÄe, plechu, nebo drátu vyválcuje kus kovu ideálních parametrů k výrobÄ›.  Z toho vyÅ™ezává a tvaruje Äásti Å¡perku, které spojuje a následnÄ› opÄ›t tvaruje. NÄ›které typy Å¡perků se mohou skládat z desítek až stovek Äástí. Materiál na montovanou techniku je mnohem ménÄ› pórovitý, než u Å¡perků odlévaných. Tyto Å¡perky bývají masivnÄ›jší, ménÄ› se deformují a dají se lépe opravovat. Také jsou v nich lépe uchyceny kameny, nebo perly. Å perk nebude pravdÄ›podobnÄ› tvarovÄ› dokonalý, protože jde o technologii ruÄní výroby. Rozdíl by ale nemÄ›l úplnÄ› patrný pouhým okem.
Technika odléváním se používá pÅ™i sériové výrobÄ›. 3D model se vytvoří na poÄítaÄi a následnÄ› jej vymodeluje speciální přístroj. Nebo se potÅ™ebný vzorek vyrobí ruÄnÄ› montovanou technikou, kovový model se zalisuje do speciální gumy, která složí jako forma k odlévání.
psten s perlou
Tyto Å¡perky jsou Äasto vyrábÄ›ny pÅ™i využití menšího množství zlata. Ty se vÅ¡ak velmi Äasto deformují, nedají se opravovat, upravovat velikosti a také vypadávají kameny. PÅ™i této technice nelze kombinovat použití více barev zlata.
Můžete tedy obohatit svou Å¡perkovnici o originální prsten, Å™etízek, přívěšek, náramek, náuÅ¡nice, brož, manžetové knoflíÄky, Äi jiný doplnÄ›k, aÅ¥ už s použitím jednoho typu zlata, Äi z jeho více barev, s použitím kamenů, nebo perel. JistÄ› se bude vyjímat aÅ¥ už jako pozornost pro partnera, příbuzného, nebo pro vás.