K čemu využít služeb půjčovny dodávek Praha


StÄ›hování – nejÄastÄ›jší důvod, proÄ se vozidlo s nákladovým prostorem stává pÅ™edmÄ›tem zájmu nÄ›kterých osob. StÄ›hovací služby zajiÅ¡tÄ›né profesionály jsou sice stále v permanenci a lidé je využívají i pro akce menšího rozsahu, ovÅ¡em zároveň pÅ™ibývá zájem o pÅ™estÄ›hování vlastními silami s vypůjÄeným přívÄ›sným vozíkem za tažné zařízení, nebo s pÅ™epravní dodávkou. S ohledem na znalost objemu nákladového prostoru lze snadno propoÄítat náklady na celou proceduru a ty jsou vždy nižší, než pÅ™i komplexním zajiÅ¡tÄ›ní této služby stÄ›hovací firmou.

papírové krabice

Kulturní a sportovní akce – některé akce vyžadují převoz nákladu nebo osob, jako jsou např. oslavy, svatby, sportovní soustředění a kurzy. K tomu se může vůz s objemem nákladového prostoru nad 10 krychlových metrů hodit.

Havárie nebo technická závada – transportní dodávka z půjÄovny dodávek Praha se může hodit v okamžiku, kdy urychlenÄ› potÅ™ebujete Å™eÅ¡it pÅ™epravu osob na nÄ›jakou akci nebo odvoz vÄ›tšího poÄtu pÅ™edmÄ›tů, pÅ™iÄemž v tu chvíli nemáte k dispozici vlastní vůz z tÄ›ch nejnepříjemnÄ›jších důvodů, jako jsou autonehody, plánované servisní zásahy, technické prohlídky nebo náhlé technické závady.

věci v krabici

Jaké jsou podmínky k zapůjÄení

Soukromé i firemní úÄely – status fyzické osoby, firemního uskupení nebo soukromého živnostníka naprosto nerozhoduje o tom, zda si můžete vypůjÄit osobní vůz nebo obytnou Äi nákladní dodávku do hmotnosti 3,5 tuny. ZapůjÄení je možné pro každého, kdo má trvalý pobyt na území ÄŒR, a je starší 18 let.

ŘidiÄský průkaz – podmínkou není ani Å™idiÄský průkaz, vozidlo lze (u nÄ›kterých půjÄoven) zajistit i s Å™idiÄem. Jestliže budete vůz řídit sami, nebo tím pověříte přátele, Äi známé, pak je zapotÅ™ebí oprávnÄ›ní skupiny B. Podmínkou nejsou ani zkuÅ¡enosti s řízením transportní dodávky, ovÅ¡em nezkuÅ¡ený Å™idiÄ musí poÄítat s tím, že mu jízda může způsobit urÄité potíže (odhad vzdálenosti, couvání a parkování).