Nelpěte na předmětech, které nepoužíváte


Možná že i vy patříte k Å™adám takzvaných “sbÄ›ratelůâ€, kteří mají rádi nejnovÄ›jší kousky hodinek, jež ale nakonec vaÅ¡i ruku ozdobí pouze párkrát aby posléze skonÄily uzavÅ™ené v krabiÄce ve spoleÄnosti dalších kousků s podobným osudem. Nebo jste se stali Å¡Å¥astným dÄ›dicem hodinek, jejichž cenu ani neumíte odhadnout? Svěřte svoje nenoÅ¡ené, nebo zdÄ›dÄ›né kousky k posouzení odborníkům, kteří mají dlouholetou praxi v tomto oboru a jednají velmi korektnÄ›, dle urÄených zásad a pravidel, týkajících se výkupu a zástav.
pánská ruka s hodinkami
ProhlédnÄ›te si doma vaÅ¡e hodinky, které nenosíte a zvažte jejich odprodej, Äi zástavu. Možná vám doma leží hotový poklad, aniž o této skuteÄnosti víte. Pokud máte zájem, oslovte nás telefonicky, nebo mailem, domluvte si s námi schůzku a my rádi hodinky posoudíme a případnÄ› ihned na naÅ¡ich poboÄkách, jež najdete po celé ÄŒeské republice i na Slovensku dodateÄnÄ› zboží pÅ™evezmeme a ihned vyplatíme. Nemusíte samozÅ™ejmÄ› na obchod pÅ™istoupit hned. Máte vždy dostatek Äasu na svou volbu. Vykupujeme a zastavujeme hodinky originálních znaÄek, a právÄ› na typu znaÄky i míry opotÅ™ebení hodinek se odvíjí jejich cena. Důležitou roli pÅ™i ocenÄ›ní hrají i další aspekty, jako jsou platné záruÄní listy, úÄtenky, certifikáty, původní krabiÄky, případnÄ› návody k použití. NaÅ¡e telefonní linka je k dispozici dvacet ÄtyÅ™i hodin, takže jsme v kteroukoliv denní i noÄní dobu pÅ™ipraveni vyhovÄ›t vaÅ¡emu rozhodnutí ohlednÄ› prodeje například tÄ›chto typů hodinek: ROLEX, CARTIER, CHOPARD, OMEGA, BOVED, IWC a mnoho dalších modelů luxusních svÄ›tových znaÄek.
Hodinky Rolex

ProhlédnÄ›te si důkladnÄ› obsah vaÅ¡ich zásuvek. Zbavte se hodinek, které v nich jenom neÄinnÄ› leží, aniž by plnily úÄel, pro který byly vyrobeny. DopÅ™ejte si velmi příjemnou finanÄní Äástku a nÄ›komu dalšímu možnost dát tÄ›mto hodinkám nový život se zmÄ›nou nového majitele.