Nepřítel učitelů


Mobilní telefon je pro dneÅ¡ní uÄitele to, co pro uÄitele pÅ™ed dvaceti lety byla psaníÄka nebo námoÅ™ní bitvy. NÄ›co, Äemu studenti v hodinách vÄ›nují více pozornosti, než by mÄ›li, a kvůli Äemu jim nezbývá Äas na uÄení. Jenže zatímco u psaníÄek staÄilo vzkaz zabavit, a u námoÅ™ních bitev kantor vyuÄující provinilce prostÄ› rozsadil. Jak to ale udÄ›lat s mobilními telefony? JeÅ¡tÄ› pÅ™ed deseti lety je uÄitel v klidu zabavil. VÄ›tÅ¡ina dÄ›tí mÄ›la starou Nokii po rodiÄích nebo podobný, nepříliÅ¡ drahý, ale odolný telefon. Dnes je situace jiná. Nejeden žák má přístroj, který se cenou blíží polovinÄ› uÄitelského platu, a který se rozbije v momentÄ›, kdy se na nÄ›j kÅ™ivÄ› podíváte. PÅ™esto i dnes mnoho vyuÄujících telefony zabavuje. Mají na to ale právo? A když se nÄ›co stane, kdo je za to zodpovÄ›dný?
studenti s mobily
Z pohledu žáků je odebrání telefonu výrazným zásahem do soukromí. PÅ™ed deseti lety jsme na telefonu mÄ›li tak maximálnÄ› textové zprávy. Ty nejpokroÄilejší telefony umÄ›ly malé, nekvalitní obrázky, a nahrát je na web by zabralo pÅ™inejmenším půl hodiny. A i kdyby, uvidí je maximálnÄ› pár lidí. Dnes je to úplnÄ› jinak. Mobilní telefony jsou pokladnicí naÅ¡eho soukromí. Máme tam i velmi privátní informace, detailní fotky a hromadu soukromých informací. A k tomu, aby se dostaly na net a vidÄ›ly je tisíce lidí, staÄí jedno neÅ¡ikovné kliknutí. Jeden zvÄ›davý profesor může tak skuteÄnÄ› vážnÄ› ovlivnit studentský život. Takže z tohoto pohledu by zabavování studentských telefonů mÄ›lo skonÄit.

UÄitelé se asi nejvíce obávají videí a nelichotivých fotografií. Ty už v minulosti napáchaly dost Å¡kody. A pocit, že vás půlka třídy neposlouchá, také není nic moc. Proto se snaží používání telefonů ve třídÄ› omezit za každou cenu, i za cenu odebírání. Na argument, že je to zásah do soukromí, odpovídají tím, že telefon staÄí pÅ™ed odevzdáním vypnout. A co se týÄe debat o zodpovÄ›dnosti za Å¡kodu, vÄ›tÅ¡ina Å¡kol má ve Å¡kolním řádu pravidlo, že student nemá do Å¡koly nosit cennosti, tedy ani drahý telefon. Nerozdmychává takové kliÄkování ale zbyteÄný poziÄní boj mezi studenty a jejich uÄiteli?
 brýle na knize
Kompromisem by mohlo být motivování žáků k tomu, aby se telefonu vzdali dobrovolnÄ›. NÄ›kteří profesoÅ™i to Å™eší tak, že svým žákům nabízejí nabíjeÄky. Student si telefon dobije, a v hodinÄ› s ním neruší. Výhra pro vÅ¡echny.