Velký comeback módních trendů


Každý rok se koná nespoÄet módních pÅ™ehlídek na celém svÄ›tÄ›. Tisíce modelek a modelů. Tisíce kusů pestrobarevného obleÄení. Tisíce návÅ¡tÄ›vníků. Ale pouze jedna spoleÄná vÄ›c, která je mezi tÄ›mito vÄ›cmi. Módní trendy. Pokud se zamyslíte nad módní pÅ™ehlídkou, tak co Vás jako první napadne? Návrháři. Modelky. ObleÄení. Luxus. A nakonec trendy. Ano, cílem každé velké módní pÅ™ehlídky je pÅ™edstavit módní trendy nadcházející sezóny.

rtěnky

Módní trendy
Zdali je nÄ›co trendy nebo tzv. out rozhoduje vždy to, co se jako první otiskne v módních magazínech. AÄkoliv to může být těžké si pÅ™iznat, tak žijeme ve svÄ›tÄ›, kde jsou ženy a muži ovlivňovány v módÄ› tím, kdo kde nÄ›co napíše. Anebo druhý extrém, když se nÄ›jaká rádoby celebrita vyfotí v nÄ›Äem, a kdo to nemá, tak je out. Pokud i Vás hodnÄ› ovlivňují Äasopisy, tak si hlavnÄ› uvÄ›domte jednu vÄ›c. Kdo stojí za Älánkem, který jste si tak oblíbili? NÄ›kdo musel zaplatit, aby ten Älánek vznikl. A urÄitÄ› by nÄ›kdo platil nÄ›koho, kdo by psal jen kritiku? A Äetl by si nÄ›kdo Äasopis, kde by byla neustále jen kritika a žádná chvála na nové trendy?

Nejspíše ne. Což je ovÅ¡em Å¡koda, protože nÄ›kdy by trochu odliÅ¡ného pohledu na vÄ›c nebyla Å¡koda. Ale nyní zpÄ›t k meditu vÄ›ci. Pokud jste milovník módy, tak Vám asi neunikly neustále se opakující trendy. NÄ›které jsou prostÄ› klasika, se kterými musíme poÄítat každou sezónu. Pokud se podíváte pod pokliÄku nynÄ›jším módním trendům, tak zjistíte, že mají docela dost dlouhou historii. A tedy se nejedná o výdobytek dneÅ¡ní módy. Například taková rudá rtÄ›nka. Každý podzim je in, ale nikdo o ní už moc nepíše. PÅ™itom ji ženy nosí už od pradávna. Další takový zlatý hit v podobÄ› chokerů. Ano, nÄ›kteří zastávají názor, že je to jak pes na obojku. A nÄ›kdy to tak opravdu vypadá. Ale opÄ›t se nejedná o žádnou pÅ™evratnou novinku, ale spíše comeback módního trendu z dřívÄ›jších dob.

přehlídka

Nejdůležitější?
AÅ¥ už jdete s proudem a zajímáte se o každý nový mini trend. Nebo jste zásadnÄ› proti novým trendům, a snažíte se nosit to, co je Vám příjemné. Tak si vždy pamatujte jednu vÄ›c. Není důležité nosit nejnovÄ›jší výdobytky módy, které jsou dost Äasto pro normálního sluÅ¡ného smrtelníka nenositelné. Ale na Äem opravdu záleží? Záleží hlavnÄ› na VaÅ¡ich pocitech a spokojenosti. Noste to, v Äem se cítíte hezky a pohodlnÄ›. A vsadím se, že i ve VaÅ¡em stylu oblékání by se naÅ¡lo pár zlatých trendů, které jsou tu s námi už od nepamÄ›ti.