Nová podoba dopravních značek

Nové dopravní značky se na českých silnicích objevily počátkem roku 2016. Jedná se o úpravy zakotvené ve vyhlášce 294/2015 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Odborníci v sektoru dopravy se bohužel však shodují na tom, že mnoho řidičů v dnešním hustém, zvláště městském provozu, ani nestačí značky sledovat a u některých z nich dokonce ani řidiči neví, co vlastně znamenají.

Mění se kupříkladu podoba dopravní značky dálnice. Od roku 2016 se v České republice objevilo „nově“ 450 kilometrů dálnic, což nebylo způsobeno jejich výstavbou, ale pouze novým značením. Došlo k tomu, že silnice pro motorová vozidla byla systémově převedena do dálnic tzv. druhé kategorie, přičemž původní značku dálnice na modrém poli nahradila značka čtvercová na zeleném podkladu. Nemění se však jen vzhled některých značek, nýbrž i samotná pravidla silničního provozu:
práce na silnici


Změna v maximální povolené rychlosti na pozemních komunikacích


Původní silnice pro motorová vozidla se zařadila nově do kategorie silnic I. třídy pozemních komunikací a současně s tím se na nich mění maximální hodnota povolené rychlosti z původních 130 km/h na 110 km/h. Zároveň se řada původních silnic I. třídy s omezením rychlosti na 90 km/h převedla do této kategorie s maximální povolenou rychlostí 110 km/h. Na všech těchto silnicích došlo zároveň k omezení provozu nemotorových vozidel a platí zde stávající značení (dopravní značka bílého osobního auta na modrém čtvercovém podkladu).
bez problému


Na dálnicích můžete jet stále jen maximální rychlostí 130 km/h


Někteří řidiči by určitě uvítali změnu maximální povolené rychlosti na dálnicích, ale nic takového se nestalo. Stále platí omezení na těch starých „dobrých“ sto třicet za hodinu. Že bychom se tedy na českých dálnicích proháněli vozem Ferrari s jeho obvyklou provozní rychlostí, tedy nehrozí.
rychlost


Změna ve značení platí i pro chodce a cyklisty


Nově se značí na pozemních komunikacích také místa pro přecházení chodců a tzv. „přejezdy pro cyklisty“. Zatímco místo pro přecházení chodců je vyznačeno tenkou přerušovanou čarou, místo pro přejíždění cyklistů se značí podobným typem čáry, jen o něco silnější. V obou případech ovšem platí, že se k nim nevztahuje přednost pro chodce, jak je tomu u klasických „přechodů pro chodce“.