Víte, co je to Tantra? Odkud pochází a jaké jsou její základní principy?


Symbol rovnováhy jinu a jangu je kruh, ve kterém se oba protipóly vzájemně prolínají. Jeden bez druhého nemůže existovat. V zásadě by se daly přirovnat k dýchání, nebo k nekonečnosti vesmíru, jeho neustálému rozpínání a smršťování, explozi a implozi.
kamenná masáž


 Tantra si klade za cíl přimět lidstvo k hlubšímu pochopení vzájemných souvislostí a vnímání obou polarit jako součásti celku – jednoty.


Jedním z projevů učení Tantry jsou tantrické masáže. Jsou určeny pro každého, kdo má zájem svůj život vést duchovním směrem, jedná se o jednu z forem cesty k sobě. Přínos tantrických masáží je nesporný, obohacují život muže a ženy o poznání skrze příjemné doteky, vnímání opačné polarity energetické blízkosti opačného pohlaví, jakožto projev partnerské nebo přátelské lásky.
znak vyrovnanosti


Tantra umožní praktikovat sexualitu nevšedním způsobem, kdy lidé mohou sami v sobě odhalit své vlastní skryté možnosti a vlastnosti. Při tantrických masážích může dojít k erekci a ejakulaci, ale také nemusí.


Jin a jang – dostředivé a odstředivé síly


Tantrická masáž navrací sexualitu do jejích přirozených kořenů. Mnozí muži, kteří se tantrické masáže účastní poprvé, se častokrát ve svém životě mylně domnívají, že se od nich očekává výkon, erekci vnímají jako způsob vyjádření mužnosti a pokud selžou, jsou frustrováni a podléhají depresím. Jestliže se takový muž pod psychickým tlakem ještě chopí alkoholu a nevhodné stravy, obvykle končí v ordinaci lékařů a jsou mu předepisovány chemické přípravky, které podstatu problémů vůbec neřeší. Tantra umožní (nejen) mužům zamyslet se nad přirozeností sexuality, uvolnit negativní psychické blokády a zaměřuje se nad navozením tzv. celkového tělesného a duševního orgasmu.  Takový stav blaženosti není primárně závislý na ejakulaci a může přetrvat ještě dlouhou dobu po tantrické masáži.
kameny a bambus


Probuďte v sobě přirozenou sexuální životodárnou energii


Tantrická masáž je na základě mnohaletých zkušeností propracovaný systém tělesných doteků, který pracuje se sexuální energií, rozvádí ji po energetických drahách po těle, kde působí na vnitřní orgány a ztuhlé svalové partie. K tantře se využívají i techniky olejových masáží, masáží lávovými kameny a doteky pomocí horkých ručníků. U tantrických masáží ovšem velmi záleží na kvalitě maséra (masérky) a na vzájemné důvěře mezi odborníkem a klientem.