Víte, co je to Tantra? Odkud pochází a jaké jsou její základní principy?


Symbol rovnováhy jinu a jangu je kruh, ve kterém se oba protipóly vzájemnÄ› prolínají. Jeden bez druhého nemůže existovat. V zásadÄ› by se daly pÅ™irovnat k dýchání, nebo k nekoneÄnosti vesmíru, jeho neustálému rozpínání a smrÅ¡Å¥ování, explozi a implozi.
kamenná masáž

 Tantra si klade za cíl pÅ™imÄ›t lidstvo k hlubšímu pochopení vzájemných souvislostí a vnímání obou polarit jako souÄásti celku – jednoty.

Jedním z projevů uÄení Tantry jsou tantrické masáže. Jsou urÄeny pro každého, kdo má zájem svůj život vést duchovním smÄ›rem, jedná se o jednu z forem cesty k sobÄ›. Přínos tantrických masáží je nesporný, obohacují život muže a ženy o poznání skrze příjemné doteky, vnímání opaÄné polarity energetické blízkosti opaÄného pohlaví, jakožto projev partnerské nebo přátelské lásky.
znak vyrovnanosti

Tantra umožní praktikovat sexualitu nevšedním způsobem, kdy lidé mohou sami v sobě odhalit své vlastní skryté možnosti a vlastnosti. Při tantrických masážích může dojít k erekci a ejakulaci, ale také nemusí.

Jin a jang – dostředivé a odstředivé síly

Tantrická masáž navrací sexualitu do jejích pÅ™irozených koÅ™enů. Mnozí muži, kteří se tantrické masáže úÄastní poprvé, se Äastokrát ve svém životÄ› mylnÄ› domnívají, že se od nich oÄekává výkon, erekci vnímají jako způsob vyjádÅ™ení mužnosti a pokud selžou, jsou frustrováni a podléhají depresím. Jestliže se takový muž pod psychickým tlakem jeÅ¡tÄ› chopí alkoholu a nevhodné stravy, obvykle konÄí v ordinaci lékařů a jsou mu pÅ™edepisovány chemické přípravky, které podstatu problémů vůbec neÅ™eší. Tantra umožní (nejen) mužům zamyslet se nad pÅ™irozeností sexuality, uvolnit negativní psychické blokády a zaměřuje se nad navozením tzv. celkového tÄ›lesného a duÅ¡evního orgasmu.  Takový stav blaženosti není primárnÄ› závislý na ejakulaci a může pÅ™etrvat jeÅ¡tÄ› dlouhou dobu po tantrické masáži.
kameny a bambus

ProbuÄte v sobÄ› pÅ™irozenou sexuální životodárnou energii

Tantrická masáž je na základÄ› mnohaletých zkuÅ¡eností propracovaný systém tÄ›lesných doteků, který pracuje se sexuální energií, rozvádí ji po energetických drahách po tÄ›le, kde působí na vnitÅ™ní orgány a ztuhlé svalové partie. K tantÅ™e se využívají i techniky olejových masáží, masáží lávovými kameny a doteky pomocí horkých ruÄníků. U tantrických masáží ovÅ¡em velmi záleží na kvalitÄ› maséra (masérky) a na vzájemné důvěře mezi odborníkem a klientem.