Proč jsou elektrokola se středovým pohonem více v oblibě


TěžiÅ¡tÄ› – Pro každého cyklistu je těžiÅ¡tÄ› klíÄovým momentem pÅ™i jízdÄ›. Velice rychle poznáte rozdíl mezi jízdou s batohem na zádech anebo s cyklobraÅ¡nami umístÄ›nými podél zadního kola, nebo dokonce v pÅ™ední Äásti pÅ™ed osou řídítek. Je sice pravda, že batoh na zádech je nepohodlný, není příliÅ¡ vzduÅ¡ný, záda se potí a máte tendenci se hrbit jako koÄka, ovÅ¡em pohyb je obratnÄ›jší, lépe se zatáÄí a vyrovnávají terénní nerovnosti. Jakmile táhnete braÅ¡ny za sebou, je to jako jízda s přívÄ›sným vozíkem.

středový pohon

Této vlastnosti využívají i motory se stÅ™edovým pohonem elektrokol. NejvÄ›tší hmotnost (motor) z celého soustrojí je soustÅ™edÄ›na ve stÅ™edovém uložení a zároveň tu dochází k přímému zábÄ›ru ze síly vyvinuté pedály jezdce. Tím je celý proces více efektivní a proto je také možné nabízet v tÄ›chto výrobcích vyšší toÄivý moment.

Vysoký toÄivý moment – ten je jednou z hlavních pÅ™edností a důvodem, proÄ jsou tyto typy elektrokol oblíbené. Vyhláška totiž naÅ™izuje omezit motorový výkon hodnotou 250 W a tím jsou výrobci svázáni. Čím vyšší pak toÄivý moment je, tím silnÄ›jšího pomocníka máte k dispozici.

Rychlost jízdy – staÄí pÅ™ehodit na nejtěžší pÅ™evodový stupeň (nejmenší koleÄko vzadu) a stÅ™edový motor vám vypomůže o to více. Výsledkem je pomÄ›rnÄ› rychlá jízda, buÄte vÅ¡ak bdÄ›lí a dodržujte pravidla silniÄního provozu, zvláštÄ› na silnici mezi automobily.

technologie

Úspora baterie – pÅ™i jízdÄ› na rovinÄ› se vyplatí pÅ™ehodit na lehÄí pÅ™evod a jet pomaleji, motor je sofistikovaný a pozná, že nemusí jezdci tolik pomáhat. Omezí výkon na minimum a zároveň prodlužujete interval dobíjení akumulátoru.

ZvyÅ¡ování síly motoru – elektrokola se stÅ™edovým pohonem vynikají jeÅ¡tÄ› jednou zajímavou vlastností, a sice mají k dispozici vzhledem ke své konstrukci pohonu ve stÅ™edovém uložení snímaÄe tahu a pnutí Å™etÄ›zu. Ty mohou velmi pružnÄ› reagovat plynulým pÅ™idáváním výkonu a zároveň se tím Å¡etří bateriový zdroj.