Není skříň jako skříň


Leckdo z vás možná namítne, že se mi to snadno mluví. Že se mi snadno doporuÄuje pořízení si vÄ›tšího množství skříní, když na to mám peníze i byt velký natolik, aby se mi do nÄ›j tyto kusy nábytku i veÅ¡ly.

OvÅ¡em opak je pravdou. Nedá se rozhodnÄ› říci, že bych mÄ›l penÄ›z tolik, abych je musel ve snaze zbavit se jich investovat už i do almar, a co se týká velikosti mého příbytku, jsem rád, že mám právÄ› ty skřínÄ›, které mám a o kterých tu bude Å™eÄ.
saka na ramínkách

Tedy skříně zvané vestavěné.

Vestavěné skříně mají ve srovnání s těmi klasickými nejednu přednost, .

Především mají tu vlastnost, že coby vestavěné nezabírají tolik životního prostoru, jehož se nám doma už i tak nejednou nedostává. Naše byty vesměs nejsou nijak obrovské, třeba už jenom proto, že na velikosti záleží i pořizovací cena a nezbytné provozní náklady, a proto do nich zpravidla nedostaneme tolik klasických skříní, kolik bychom jich na všechny naše věci potřebovali mít. Kdežto vestavěné skříně, nejlépe ty zhotovené přímo na míru, zaujímají jenom a pouze tolik prostoru, kolik jsme se jim ho rozhodli vyhradit, a nepřekážejí nikde, kde si jejich přítomnost nepřejeme.

Do vestavÄ›né skřínÄ› se toho pak pÅ™i srovnatelných rozmÄ›rech i daleko více vejde, což v praxi znamená, že jakkoliv může být taková vestavÄ›ná skříň vyrobená na míru dražší než nevestavÄ›ná klasika, v koneÄném důsledku se vlastnÄ› vyplatí.

svršky na ramínkách
A to už ani nemluvÄ› o tom, že se v nabídce klasických skříní vesmÄ›s opakuje stále totéž, podobné velikosti a rozmÄ›ry, podobný materiál a uspořádání, takže toho není ve skuteÄnosti zase až tak moc na výbÄ›r. Zatímco když je vestavÄ›ná skříň vyrábÄ›na na míru, může zákazník mluvit do toho, co, jaké a kde pÅ™esnÄ› chce v této mít. Čímž následnÄ› tato skříň prokazuje svému majiteli cennou službu.

A ÄlovÄ›k si tu nemusí vybírat jenom velikost, rozmÄ›ry a vnitÅ™ní uspořádání, ale tÅ™eba i kování, dekor a podobnÄ›. A tudíž se taková skříň pÅ™esnÄ› umístí do prostoru, ve kterém se má nacházet, div ne s milimetrovou pÅ™esností. A rázem může být používána pÅ™edpokládaným způsobem. Na vyhrazeném místÄ› mohou viset ramínka, na jiném vyhrazeném místÄ› bude stát komínek pyžam a na jiném pÅ™ed manželem skrytý milenec, pro kterého tam bude prostor udÄ›laný rovněž přímo na míru. Aby se mu tam skrývalo jako v bavlnce.