Teambuilding

Základ slova zábava je bavit se. Bavit se můžete třeba u sportu, ale v přeneseném slova smyslu se tento termín používá také na komunikaci. A zábava rozhodně je o komunikaci a setkávání. Určitě je celá řada ryze introvertních koníčků jako třeba čtení knih nebo sběratelství, ale na straně druhé najdete kluby čtenářů a sběratelů, tedy i veskrze introvertní lidé se druží do různých spolků a klubů.  Mnoho zaměstnavatelů si je velmi dobře vědomo toho, jak významný vliv má na pracovní výkon kvalita kolektivu a proto neváhají investovat peníze do toho, aby utužovali kolektiv. Například jedním ze způsobů jsou různéteambuildingy. Většinou se jedná o aktivity, které se uskutečňují někde na horách nebo v přírodě.

Jedná se vlastně o kombinaci pracovní schůzky a zábavy.
V prostředí přírody v útulném horském hotelu člověk dokáže mluvit mnohem otevřeněji než v zasedací místnosti v práci a to může vést k velmi plodným nápadům na zlepšení efektivity práce.

Když člověk vypadne ze stereotypu, velmi pozitivně se to projeví v jeho kognitivních tedy myšlenkových procesech.
 

Je to také o zábavě

Teambuildingové akce jsou ovšem také o zábavě. Jejich hlavním cílem je tmelení kolektivu, jak už ostatně sám název napovídá. Lidé, kteří jsou si blízcí se stávají ještě bližšími a lidé, kteří se nemají příliš rádi, k sobě mohou konečně nalézt pozitivní vztah. Jsou lidé, kteří mohou namítnout, že s kolegy v zaměstnání tráví tolik času, že s nimi nechtějí trávit ještě třeba volný víkend, který by mohli strávit s rodinou. To je nepochybně pravda, ale rozhodně nikdo nechce být podivínský solitér a navíc se jedná o akci hrazenou zaměstnavatelem a odmítnout by nebylo slušné.

Na teambulding se přece nejezdí každý víkend.
Pro zaměstnavatele je určitě dobré vědět, že existují cestovní kanceláře, agentury a hotely, které nabízejí přímo teambuildingové pobyty. Určitě je dobré svěřit se lidem, kteří v tomto ohledu mají letité zkušenosti.