Úklid panelových domů Praha může zajistit externí firma


Již několik desítek let je běžnou praxí http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/koruna-posilila-k-obema-hlavnim-menam-k-euru-je-26-03-kc-eur/1530127 především ve větších městech zajišťování pravidelného úklidu bytových a panelových domů externí firmou. Úhrada za tuto službu se rozpočítává mezi nájemníky a společenství vlastníků, což v celkovém počtu obyvatel domu přináší prospěch oběma stranám. O úklidové práce je postaráno podle předem stanoveného rozpisu a lidem žijícím v sídlištích tak odpadají starosti s rutinními činnostmi a také nevraživost mezi sousedy, kteří se často podezřívají navzájem v rámci přidělených úklidových činností. To se stává především v letních měsících, kdy jednotlivci i rodiny odjíždí na dovolenou a nejsou v domě přítomni.panelový dům v sídlišti

Týdenní intervaly

Pravidelné zametání a vytírání – úklidová firma úklid panelových domů Praha Pure House zajistí jednou týdně běžné činnosti, které by museli vykonávat obyvatelé domu v rámci střídání služeb rozpočítaných na jednotlivé byty v každém patře. V první řadě tedy zametání (luxování) a následné vytírání podlahy schodišť a chodeb. Dále sem patří úklid uvnitř výtahové kabiny – vytření podlahy a případné leštění zrcadla. Před domem zametání chodníků od nánosů prachu, listí, trávy apod.

Měsíční intervaly

Jednou za měsíc se provádí úklidové práce, které nevyžadují tak časté zásahy, např. odstranění nánosů bláta a dalších nečistot ve vstupních rohožích a umývání vstupních vchodových dveří. Jednou měsíčně se musí také zbavit prachu parapety a centrální boxy s poštovními schránkami a další příslušenství domu, jako jsou sklepní prostory, požární hydrant, kočárkárna atd.úklidové čisticí prostředky

Roční intervaly

Roční generální úklid již počítá se vším ostatním, co se v průběhu roku opomíjelo, a co vyžaduje zásah alespoň občasný. Konkrétně se jedná o umývání a čištění zábradlí od prachu a mastnoty, osvětlovacích těles na chodbách, vymetání pavučin, umývání oken a okenních parapetů a čištění vypínačů.