Vše, co potřebujete vědět o bolesti kloubů


I vy patříte mezi ty, kteří se již bohužel s bolestí kloubů střetli? Vyzkoušeli jste už všechny možné prostředky, abyste se této bolesti zbavili, avšak bezúspěšně? Nebo naopak patříte mezi ty, kteří o bolesti kloubů vědí jen z vyprávění jiných, avšak je vaší snahou se jí vyhnout? V tomto případě je velmi důležité znát některé zákonitosti, které se s bolestí kloubů spojují. V následujícím textu naleznete různé zajímavosti nejen o kloubech, ale i o jejich bolesti.

masáž

Základní informace o kloubech

Slovo kloub pochází z latinského názvu articulatio a pÅ™edstavuje spojení dvou nebo více kostí, které se uvnitÅ™ vazivového pouzdra dotýkají drobnými plochami – kloubními jamkami, které jsou pokryty chrupavkou. TlouÅ¡Å¥ka chrupavky je 0,5 – 6 mm, její velikost závisí na tom, do jaké míry je kloub zatěžován – Äim vÄ›tší zátěž, tím je chrupavka hrubší.

Klouby se dÄ›lí do nÄ›kolika skupin, pÅ™iÄemž mezi základní rozdÄ›lení patří:

· na základÄ› poÄtu kostí, z nichž se skládají. Do této kategorie patří jednoduché klouby (skládají se jen ze dvou kostí) a složené klouby (skládají se z nÄ›kolika kostí, ze dvou kostí a kloubního menisku).
· na základě tvaru kloubních jamek:do této kategorie patří kulovitý, elipsovitý, sedlový, válcový, kladkový, tuhý a plochý kloub.

V lidském tÄ›le najdeme pÅ™ibližnÄ› 230 kloubů, pÅ™iÄemž za nejvÄ›tší se považují kolena, které také bývají nejÄastÄ›ji postiženy bolestí kloubů. Kolenní kloub také patří mezi nejzložitejší kloub v lidském tÄ›le. Mezi nejÄastÄ›jší onemocnÄ›ní pohybové soustavy patří osteoartróza, která v souÄasnosti trápí znaÄnou Äást obyvatelstva. Co se skrývá za její původem?

pláÄ

Osteoartróza jako nejÄastÄ›jší onemocnÄ›ní, které se spojuje s bolestí kloubů

Toto onemocnÄ›ní postihuje více než 50% svÄ›tové populace. I když byla v minulosti bolest kloubů výhradou starších lidí, dnes se s ní musí potrápit i mladší roÄníky. Pokud se u nÄ›koho objeví osteoartróza, nejÄastÄ›ji se spojuje s bolestí, jejímž výsledkem je snížení pohyblivosti postižené Äásti tÄ›la. Pro toto onemocnÄ›ní je charakteristické, že se zaÄíná objevovat s pÅ™ibývajícím vÄ›kem. Také je pro nÄ›j charakteristické, že postihuje zejména klouby, které nesou velkou váhu – například kyÄle, kolena, páteÅ™ Äi kotníky. Výjimkou vÅ¡ak nejsou ani drobné klouby na rukou. Pokud i vás zajímá problematika spojená s bolestí kloubů, navÅ¡tivte www.mluvmeokloubech.cz, kde se dozvíte velké množství zajímavých informací – nejen o tom, co pÅ™edstavuje nejlepší prevenci proti vzniku tohoto onemocnÄ›ní, ale také o různých přípravcích, které jsou pÅ™i této bolesti skuteÄnÄ› nápomocné.