Záhadná žárovka

Pochází žárovka skutečně až z devatenáctého století, nebo je to jinak? Vynalezl ji skutečně Thomas Alva Edison, nebo jí používali už staří Egypťané?Pokud se mluví o dávných civilizacích, mnoho lidí se domnívá, že museli žít velice primitivním způsobem. Vědci už ale mnohé vyvrátili. Civilizace, které buď zanikly, nebo se jejich pokrok z některého důvodu zastavil, mohly vládnout takovými věcmi, o kterých se nám ani nezdá. Jednou z nich je právě žárovka.
 
egypt
o   Dlouho panoval názor, že k osvětlení pyramid Egypťané používali svíce.
o   V těchto stavbách není ani památky po nějaké stopě po svících.
·        Druhá teorie je, že se pyramidy osvětlovaly soustavou zrcadel.
·        Jak by se ale světlo ze zrcadel dostalo do nějaké místnosti, která byla skrytá?
·        Že by si prostě „roužli“?
 
V chrámu bohyně Hathor je zajímavá rytina.Je to podlouhlá baňka, ve které je vlákno. To připomíná hada. Z užší strany vychází další had, který vypadá jako izolovaný kabel. Na reliéfu je zobrazen i lotosový květ, který naprosto přesně zpodobňuje objímku žárovky. Pod touto dlouhou žárovkou vykonávají lidé běžné činnosti.

žárovka

Všechno už tu bylo

Jeden dánský inženýr rozhodně tuto teorii nezatracuje, ale naopak, pokládá ji za docela pravděpodobnou.A kde získávali energii? Podle něho pomocí primitivní vodní elektrárny, kterou poháněla vody z Nilu. Egypt nebyl jedinou civilizací, u které je podezření na to, že si její obyvatelé svítili elektrickou energií.
o   Staří Mayové disponovali předmětem, který jim sloužil k osvětlování podzemí.
·        Vypadal jako speleologická hůlka.
I Řekové měli svůj svítící předmět. A nezaostával ani starověký Řím, kde měli sloup se skleněnou lampou. Ten osvětloval v noci celý Řím. Která civilizace je tedy na vyšší úrovni? Ta dávná, zapomenutá? Anebo ta naše, o které si myslíme, že na všechno přišla?