Záhadná žárovka


Pochází žárovka skuteÄnÄ› až z devatenáctého století, nebo je to jinak? Vynalezl ji skuteÄnÄ› Thomas Alva Edison, nebo jí používali už staří EgypÅ¥ané?Pokud se mluví o dávných civilizacích, mnoho lidí se domnívá, že museli žít velice primitivním způsobem. VÄ›dci už ale mnohé vyvrátili. Civilizace, které buÄ zanikly, nebo se jejich pokrok z nÄ›kterého důvodu zastavil, mohly vládnout takovými vÄ›cmi, o kterých se nám ani nezdá. Jednou z nich je právÄ› žárovka.
 
egypt
o   Dlouho panoval názor, že k osvÄ›tlení pyramid EgypÅ¥ané používali svíce.
o   V tÄ›chto stavbách není ani památky po nÄ›jaké stopÄ› po svících.
·        Druhá teorie je, že se pyramidy osvÄ›tlovaly soustavou zrcadel.
·        Jak by se ale svÄ›tlo ze zrcadel dostalo do nÄ›jaké místnosti, která byla skrytá?
·        Že by si prostÄ› „roužli“?
 
V chrámu bohynÄ› Hathor je zajímavá rytina.Je to podlouhlá baňka, ve které je vlákno. To pÅ™ipomíná hada. Z užší strany vychází další had, který vypadá jako izolovaný kabel. Na reliéfu je zobrazen i lotosový kvÄ›t, který naprosto pÅ™esnÄ› zpodobňuje objímku žárovky. Pod touto dlouhou žárovkou vykonávají lidé běžné Äinnosti.

žárovka

Všechno už tu bylo

Jeden dánský inženýr rozhodně tuto teorii nezatracuje, ale naopak, pokládá ji za docela pravděpodobnou.A kde získávali energii? Podle něho pomocí primitivní vodní elektrárny, kterou poháněla vody z Nilu. Egypt nebyl jedinou civilizací, u které je podezření na to, že si její obyvatelé svítili elektrickou energií.
o   Staří Mayové disponovali pÅ™edmÄ›tem, který jim sloužil k osvÄ›tlování podzemí.
·        Vypadal jako speleologická hůlka.
I Řekové mÄ›li svůj svítící pÅ™edmÄ›t. A nezaostával ani starovÄ›ký Řím, kde mÄ›li sloup se sklenÄ›nou lampou. Ten osvÄ›tloval v noci celý Řím. Která civilizace je tedy na vyšší úrovni? Ta dávná, zapomenutá? Anebo ta naÅ¡e, o které si myslíme, že na vÅ¡echno pÅ™iÅ¡la?