Stále více zachráněných dětí


Stále více párů touží po svém vlastním miminku marně. A stále více se rodí dětí, které jsou nedonošené. Co je důvodem těchto komplikací?
·        Ženy se stávají matkami ve vyšším vÄ›ku.
·        Po asistované reprodukci dochází k víceÄetným tÄ›hotenstvím.
Dříve nÄ›které dÄ›ti, které se narodily pÅ™edÄasnÄ›, nemÄ›ly Å¡anci na plnohodnotný život. NÄ›které nemÄ›ly Å¡anci na vůbec žádný život. LékaÅ™ská vÄ›da jde neustále kupÅ™edu, a tak se daří zachraňovat stále více dÄ›tí, aniž by si nesly do života trvalé následky. Zásah lékařů je nutný nÄ›kdy už pÅ™ed samotným narozením dítÄ›te. Ultrazvukem a dalšími moderními metodami, jsou lékaÅ™i schopni zjistit, jestli nebude dítÄ› trpÄ›t nÄ›jakou vrozenou vadou, která by se dala vÄas odstranit.
miminko po porodu

KoneÄnÄ› mají Å¡anci

V Centru fetální medicíny Ústavu pro péÄi o matku a dítÄ› v pražském Podolí se provádÄ›jí nároÄné operace
–         brániÄní kýly
–         vrozené vývojové vady vyluÄovacího ústrojí
–         vývojové vady hrudníku
–         a další operace, bez kterých by s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností miminko zemÅ™elo jeÅ¡tÄ› v tÄ›le matky nebo krátce po svém vstupu na svÄ›t.
PrávÄ› brániÄní kýla je velice nebezpeÄná vada, která se dá operativnÄ› odstranit jeÅ¡tÄ› v matÄinÄ› dÄ›loze. Kolem tÅ™icátého Ätvrtého týdne se do dýchací trubice plodu zavede miniaturní balónek, který dýchací trubici uzavÅ™e. Balónek se ponechá v trubici pÅ™ibližnÄ› mÄ›síc. Za tu dobu by mÄ›lo dojít k dostateÄnému rozvoji plicní tkánÄ›.
prcek s úsměvem
Pokud by k tomuto zákroku nedoÅ¡lo, do hrudníku by se tlaÄily orgány zažívacího traktu. Dříve nemÄ›ly Å¡anci na pÅ™ežití ani dÄ›ti, které se narodily pÅ™edÄasnÄ›. Hranicí, která je u nás stanovena, je dvacátý Ätvrtý týden tÄ›hotenství. To je velký problém, protože orgány dítÄ›te jeÅ¡tÄ› nejsou na život mimo dÄ›lohu pÅ™ipravené. V tÄ›chto případech pomáhají lékařům stále dokonalejší přístroje. Například monitorovací zařízení, která dokáží hlídat stále více tÄ›lesných funkcí.