Živá hudba – šťáva pro vaši akci


Je vzrůstajícím trendem, že v případÄ› vÅ¡elijakých oslav a seÅ¡lostí, se pořádající osoba Äi osoby rozhodnou pro pozvání kapely. PÅ™ed běžnou „domácí“ reprodukcí hudby, jako je například pouÅ¡tÄ›ní písní z CD, tak dají pÅ™ednost živým muzikantům. Pokud tak plánujete uÄinit i vy, je dobré v této souvislosti myslet na nÄ›kolik faktů.
hraní na saxofon
Jde-li o volbu konkrétní hudební produkce, máte výbÄ›r zúžený na dvÄ› možné varianty. BuÄ si zvolíte stoprocentní živou muziku, to je hudbu, kde muzikanti opravdu hrají na nástroje a do pÅ™ipravených mikrofonů zpívají, anebo dáte pÅ™ednost tzv. „samohrajkářům“. Tímto názvem jsou v muzikantské hantýrce oznaÄována zpravidla ta uskupení, která mají nÄ›který z nástrojů „nakopaný v kombajnu“, což neznamená nic jiného, že daný nástroj je pÅ™ehráván pÅ™es zvukovou aparaturu ze záznamu. ProstÄ› je pouÅ¡tÄ›n podklad a zbytek muzikantů danou aranž dohrává.
hraní na piano
„Samohrajkáři“ pak mohou vystupovat v různém poÄtu a nástrojovém obsazení. Mohou být jen dva, tÅ™i Äi více, ale může jít i jen o zpÄ›váka, který vybrané písnÄ› zpívá do podkresu hrajícího například z kláves. Nemusí jít nutnÄ› o Å¡patnou volbu, i takováto forma může vytvoÅ™it velice příjemnou kulisu pro váš veÄírek. Mezi výhody takového složení pak patří nejen velikost místa potÅ™ebného pro vystupující, ale samozÅ™ejmÄ› i výše koneÄné ceny. Ta může být výraznÄ› nižší než u stoprocentnÄ› živé hudby.

Kvalita

Dalším indikátorem důležitým pro vaÅ¡i spokojenost je samozÅ™ejmÄ› kvalita produkce. Jde v tomto případÄ› o dost relativní a subjektivní pojem, který je spoustou lidí zaměňován za jimi preferovaný styl hudby. AvÅ¡ak i zde platí nÄ›které základní „záchytné body“ s výbÄ›rem kapely pomáhající:
1.       Typ kapely –  hodí se na danou akci zábavová kapela schopná zahrát více hudebních žánrů nebo chcete tÅ™eba vyloženÄ› bigbeatovou skupinu?
Na svatbu bude jistÄ› lepší varianta Äíslo jedna, už jen pro setkání generací, která jsou pro svatby typické. Pokud jde vÅ¡ak o veÄírek rockerů, volba by mÄ›la samozÅ™ejmÄ› padnout na big beat.
sedící kytarista
2.       Zajíc v pytli – slyÅ¡eli jste dané uskupení už nÄ›kde?
Pro rozhodování dost důležitý faktor. Snížit riziko potencionálního nepříjemného pÅ™ekvapení lze pÅ™edem celkem dobÅ™e buÄ přímo živým poslechem, anebo puÅ¡tÄ›ním si kapely ze záznamu, například z webových stránek té které skupiny.
AÅ¥ už se rozhodnete pro „100% live band“ nebo „samohrajku“, pÅ™ejeme, aÅ¥ jde o tu nejlepší možnou volbu pro vaÅ¡i akci.