Baroko v Čechách

Soubor našich barokních památek je nejrozsáhlejším památkově chráněným souborem v Čechách. Jejich velkou část chrání UNESCO. Naše země se pyšní mnoha mohutnými chrámovými stavbami, kostely, zámky, statky, ale i drobnými sakrálními stavbami, které jsou nádherně zdobeny. Vynikne zde skvělá práce se světlem a stínem.

Barokní období pozměnilo ráz naší krajiny. Mezi nejvýznamnější barokní perly UNESCA se řadí například hrad a zámek Český Krumlov, sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci z let 1714-1754, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který byl postaven v letech 1719-1722, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné hory, Arcibiskupský zámek v Kroměříži, který byl přestavěn ve 2. polovině 17. století.

Baroko se do Čech dostalo v 17. Století s nenárodní vládou Habsburků. Ovšem bylo u nás dlouho opovrhováno a podceňováno. Národní obrozenci se vysmívali jeho stylu a celou barokní éru považovali za trapnou. Vůbec nedokázali docenit umělecké hodnoty.

Po skončení třicetileté války nastalo obrovské vzepětí kultury a umění, což bylo způsobené touhou člověka po něčem krásném, co by bylo jako protiklad hrůz války. Stavby byly budovány jako odraz boží harmonie a opětné přimknutí k nadpozemským hodnotám. Ovlivňovalo to tvorbu a vznik nových uměleckých prvků ve všech oblastech umění. Božské principy života se odrážely například v kostelech, kde na člověka shlíželi andělé.

NEJKRÁSNĚJŠÍ BAROKNÍ STAVBY V ČECHÁCH
o   Malostranský chrám sv. Mikuláše v Praze
o   Hrad a zámek Český Krumlov
o   Zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově
o   Schwarzenberský palác v Praze
o   Svatá Hora u Příbrami
o   Trojský zámek v Praze
o   Barokní most v Náměšti nad Oslavou
o   Zámek Náměšť nad Oslavou
o   Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
o   Zelená hora u Žďáru nad Sázavou
o   Zámek Vranov nad Dyjí
o   Barokní areál Vraclav
o   Zámek Ostrov Veltrusy
o   Klášter Plasy