Čáp letí přes moře


Snad žádný tvor není opředen tolika legendami, jako čáp bílý.Myslím, že na tom má velký podíl jeho vzhled.
·        sněhobílý základ
·        černé letky
·        červený zobák a nohy.

Prostě elegance, jaká má být. Ačkoliv váží celkem málo, mezi dvěma a půl a čtyřmi a půl kilogramy (asi jako kočka domácí), rozpětí jeho křídel je monumentální, až dvě stě osmnáct centimetrů. Z toho je také patrné, že je to velice dobrý letec. Na obloze ho rozpoznáte od podobných ptáků, jako je například volavka, tím, že má krk natažený kupředu.

Není snad země, kde by nebyl vítán.
o   V Čechách ho nazýváme poslem jara a v lidovém vyprávění nám nosí děti.

o   Ve starém Egyptě symbolizoval spravedlnost a zbožnost. Je dokonce jedním ze znaků ve staroegyptském písmu.

o   V Číně je znakem nesmrtelnosti.

A dokonce ani v muslimských zemích na něho nikdo nevztáhne ruku. Tamní obyvatelé jsou přesvědčeni, že v každém čápu sídlí duše muslima, který za svůj život nepodnikl ani jednou pouť do Mekky. Za národního ptáka si ho přisvojila Litva, Polsko, Bělorusko.

Adresa: Rybník na jihu Čech

Bohužel, z některých zemí už zcela vymizel. Pokud se v tuto chvíli nic nezměnilo, nepotkáme ho
·        v Belgii
·        Švédsku
·        Švýcarsku.

U nás je naštěstí situace jiná, a zvláště jižní Čechy jsou jeho teritoriem. Není divu. Čisté (některé) jihočeské rybníky mu poskytují zdroj obživy.

Na jeho jídelníčku jsou
o   žáby
o   hmyz
o   žížaly
o   krtek
o   a jako zpestření hraboš.

Právě pro složení svého jídelníčku je vítán v Afrických zemích, kde se živí sarančaty. K nám přilétá nejprve samec, na konci března, zasedne hnízdo a čeká na svou družku. Většinou se scházejí na svém bývalém stanovišti. Jen ho trochu poopraví.

Když přiletí i čápice, na uvítanou si zaklapou zobáky a jdou odchovat další generaci. Doufám, že se jim bude dařit a že tento hrdě vyhlížející tvor se bude vyskytovat na našich loukách častěji.