Knihovní služby

Jak známo, nejen materiální potřeby, ale i ty duševní potřebuje člověk uspokojovat. Mnoho lidí miluje knihy a čtení je jejich zálibou již od dětství.

Knihovny mají nezastupitelnou cenu v uspokojování naší potřeby po duchovní potravě i k získání informací. Sice si knihy můžeme kupovat a také kupujeme. Ale málokdo má doma tolik prostoru, aby je mohl stále shromažďovat a neopominutelná není ani finanční záležitost. Knihy jsou drahé a potřebují mnoho místa.

A proto navštěvujeme veřejné knihovny, které poskytují řadu služeb:
·         půjčování knih, časopisů, audioknih, filmů
·         půjčování e-knih a čteček
·         meziknihovní výpůjční službu (zajištění knih, které nejsou ve fondu knihovny)
·         použití počítače s přístupem na internet
·         reprografické služby (kopírování, použití tiskárny)
·         donášková služba (lidem nemocným, handicapovaným)
·         besedy, soutěže a hry pro děti a mládež
·         kulturní a vzdělávací činnost (výstavy, výukové a vzdělávací programy)
 
Každý čtenář samozřejmě musí dodržovat knihovní řád a knihy vracet v určeném termínu.

Ve většině knihoven dnes existuje on-line katalog, ve kterém si i v pohodlí svého domova vyhledáte knihu, o kterou máte zájem, zjistíte si aktuální stav Vašich rezervací a na email či mobil dostanete zprávu o dostupnosti Vámi požadované knihy.

Služby knihoven působí ve všech městech, vesnicích a dokonce existují pojízdné knihovny.
 
Kouzlo knihovny
Zvláštní tichá atmosféra knihovny spočívá v tom, že je zahlcena knihami v takovém množství, že nás baví procházet se jednotlivými odděleními a uličkami a nasávat jejich jedinečnou vůni. Sice nejsou nové jako z knihkupectví, ale snad právě proto, že víme, že už potěšilo tolik lidských duší, rádi si je prohlížíme a půjčujeme. 

Touhu po čtení dnes u dětí překrývá zájem o počítače, a proto vést už ty nejmenší ke čtení by mělo být úkolem nás všech dospělých.