Češi jsou finančně negramotní

Asi by nikdo neřekl, že Češi jsou negramotný národ. Ovšem slovo gramotný se dnes v přeneseném slova smyslu používá nejen ve smyslu znalosti čtení a psaní, ale také na základní znalosti a dovednosti. Proto se můžeme setkat například se sociální negramotností u lidí, kterým chybí osvojení si základních sociálních kompetencí, dále počítačovou negramotností, kterou trpí lidé nepolíbení výpočetní technikou a v neposlední řadě se jedná například o finanční negramotnost, která je bohužel v České republice velmi rozšířená. Jejím důsledkem je pak enormní zadluženost českého obyvatelstva.

Tak jako mnoho situací v tomto státě je i toto důsledkem čtyřicetileté totality, kdy neexistoval finanční trh. K dispozici byla jen jediná banka a to Česká spořitelna a jediná pojišťovna a to Česká pojišťovna.

Neexistovala konkurence a lidé neměli na výběr. Po revoluci rostly banky a pojišťovny jako houby po dešti a lidé se nedokázali na finanční trh dost rychle aklimatizovat. Určitě si mnozí vybaví příběhy lidí, kteří díky podvodným kampeličkám přišli o celoživotní úspory. Na druhé straně snadná dostupnost půjček přivedla mnoho lidí k dluhům. Určité důsledky totality se projevili a dodnes projevují až po nějaké době.
 

Finanční gramotnost do škol

Nicméně vymlouvat se na totalitu nemůžeme donekonečna a zvláště ne skoro třicet let po sametové revoluci. Je třeba si určité věci přiznat. Jako například to, že podpora finanční gramotnosti je v naší zemi více než nutná. A je rovněž nutné, abychom se s ní vypořádali hezky z gruntu.

To znamená nejvhodnější věk pro vzdělávání se v této oblasti je pochopitelně ten školní. Je nutné, aby kfinanční gramotnosti byly vedeny již děti na základních školách a to nikoli jen v rámci občanské nauky. V současné době je zaveden v českých školách projekt Finanční gramotnost do škol, jehož součástí tvoří různé besedy, přednášky, workshopy a soutěže. Důraz je kladen na maximální interaktivnost a zážitkovost, protože jen tak si žáci z tohoto vzdělávání dokáží odnést maximum.