Chráníme historii

Přesto, že žijeme v moderní době, historický odkaz našich předků je pro nás velice důležitý. Tento odkaz má mnoho různých podob. Jednou z nich jsou i historicky cenné textilie, které bez odborného zásahu mohou snadno a rychle podlehnout nekompromisnímu zubu času.

komnata

  • Proto je zapotřebí k restaurování gobelínů a jiných textilních památek přistupovat jen v profesionálních dílnách, ve kterých pracují pouze zkušení odborníci.

Před započetím restaurátorské práce je nejprve zhodnoceno poškození konkrétního textilního kusu. Poté se navrhne oprava a pochopitelně i rozpočet. Zásadně se navrhuje jako první takové řešení, které je nejvhodnější a nejšetrnější pro textilii. A to zejména z hlediska prodloužení životnosti. Poslední slovo má ale pochopitelně investor, se kterým se musí veškeré podrobnosti předem dohodnout.

  • Samotná práce tedy započne až po dohodě a domluvení všech náležitostí.

V kvalitní restaurátorské dílně mohou její pracovníci nejen koberce, gobelíny, potahové látky i drobné textilie vyčistit a zakonzervovat, ale je také možná jejich oprava. A to i rozsáhlejšího charakteru.

  • Je například možné i dotvoření celých chybějících částí takovým způsobem, že nikdo zásah nepozná.

tkalcovský stav

Naše dílny mají jméno i ve světě

Historické tapisérie se restaurují většinou způsobem, který je v odborných kruzích známý jako neznatelná textilní retuš a rekonstrukce, šitá celoplošná skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu.

  • Restaurování gobelínů a jiných historických textilních památek má u nás dlouhou a úspěšnou tradici.
  • Naše gobelínové ateliéry jsou uznávány nejen v tuzemsku, ale získaly si dobré jméno i ve světě.

Gobelíny, které těmito dílnami prošly, jsou ozdobou kupříkladu University Karlovy. Jiné patří do sbírky Umělecko – průmyslového musea v Praze. Příkladů by bylo bezpočet.