Chráníme historii


PÅ™esto, že žijeme v moderní dobÄ›, historický odkaz naÅ¡ich pÅ™edků je pro nás velice důležitý. Tento odkaz má mnoho různých podob. Jednou z nich jsou i historicky cenné textilie, které bez odborného zásahu mohou snadno a rychle podlehnout nekompromisnímu zubu Äasu.

komnata

  • Proto je zapotÅ™ebí k restaurování gobelínů a jiných textilních památek pÅ™istupovat jen v profesionálních dílnách, ve kterých pracují pouze zkuÅ¡ení odborníci.

PÅ™ed zapoÄetím restaurátorské práce je nejprve zhodnoceno poÅ¡kození konkrétního textilního kusu. Poté se navrhne oprava a pochopitelnÄ› i rozpoÄet. ZásadnÄ› se navrhuje jako první takové Å™eÅ¡ení, které je nejvhodnÄ›jší a nejÅ¡etrnÄ›jší pro textilii. A to zejména z hlediska prodloužení životnosti. Poslední slovo má ale pochopitelnÄ› investor, se kterým se musí veÅ¡keré podrobnosti pÅ™edem dohodnout.

  • Samotná práce tedy zapoÄne až po dohodÄ› a domluvení vÅ¡ech náležitostí.

V kvalitní restaurátorské dílnÄ› mohou její pracovníci nejen koberce, gobelíny, potahové látky i drobné textilie vyÄistit a zakonzervovat, ale je také možná jejich oprava. A to i rozsáhlejšího charakteru.

  • Je například možné i dotvoÅ™ení celých chybÄ›jících Äástí takovým způsobem, že nikdo zásah nepozná.

tkalcovský stav

Naše dílny mají jméno i ve světě

Historické tapisérie se restaurují většinou způsobem, který je v odborných kruzích známý jako neznatelná textilní retuš a rekonstrukce, šitá celoplošná skeletáž na lněný plátěný podklad se zachováním principu reversibility zásahu.

  • Restaurování gobelínů a jiných historických textilních památek má u nás dlouhou a úspěšnou tradici.
  • NaÅ¡e gobelínové ateliéry jsou uznávány nejen v tuzemsku, ale získaly si dobré jméno i ve svÄ›tÄ›.

Gobelíny, které tÄ›mito dílnami proÅ¡ly, jsou ozdobou kupříkladu University Karlovy. Jiné patří do sbírky UmÄ›lecko – průmyslového musea v Praze. Příkladů by bylo bezpoÄet.