Co stojí za dětskou obezitou


I když je pohyb u dÄ›tí naprosto pÅ™irozenou vÄ›cí , na nárůst dÄ›tské obezity nestaÄí. Zdá se, že jsou tu jiné aspekty, které se na kilech navíc už u tÄ›ch nejmenších podílejí. Å kolní dÄ›ti tráví spoustu Äasu u poÄítaÄe a televize a sport je dost Äasto vůbec neláká. Hodiny tÄ›locviku ve Å¡kole nestaÄí a stravování ve Å¡kolní jídelnÄ› se obchází. DÄ›ti si radÄ›ji zakoupí nezdravé sladké nápoje, hamburgery nebo Äokoládové tyÄinky. Ale výskyt dÄ›tské obezity pÅ™ekonal i ty nejhorší pÅ™edstavy. ZaÄíná totiž už hned po narození.

hamburger

Čím baculatÄ›jší, tím hezÄí?
Traduje se to snad už odjakživa: Äím vÄ›tší a silnÄ›jší dítÄ› se narodí, tím mají vÅ¡ichni vÄ›tší radost. Je pÅ™ece silné a tudíž musí být i naprosto zdravé. Faldíky jsou tak roztomilé, že ani samotné matky nezarazí, že na sotva půlroÄní dítÄ› kupují obleÄky jako pro roÄní. Nikoho ani nenapadne, že s váhou mají problémy už kojenci a nikdo ji neÅ™eší, protože se pÅ™edpokládá, že ze svojí baculatosti vyrostou. Ale problémy s váhou se musí Å™eÅ¡it už od kojeneckého vÄ›ku, neboÅ¥ obezita hrozí i plnÄ› kojenému miminku! Pro kojence, kteří mají sklon k nadváze, kojení dle jejich potÅ™eb neprospívá tak jako dÄ›tem s normální váhou, protože se u nich jeÅ¡tÄ› více upevňuje vazba uspokojení a pohody spojená s jídlem.

zábava

Celoživotní onemocnění
Když obezita dosáhne u dítÄ›te urÄitého stupnÄ›, stává se chronickou a tudíž nevyléÄitelnou.Bohužel si kil navíc rodiÄe vÅ¡imnou až se vstupem dítÄ›te do Å¡kolky. PÅ™i dÄ›tském dovádÄ›ní, neustálém pohybu a různých soutěžích se tlusté dÄ›ti stávají terÄem výsmÄ›chu z neobratnosti a pomalosti. Aby se obezita nestala celoživotním problémem, je tÅ™eba se vÄas zajímat o prevenci nikoliv až ve Å¡kolním vÄ›ku, nýbrž už v tom nejranÄ›jším.Velkým varováním je tzv. monstrózní obezita, kterou dříve nikdo neznal a jenž dnes trápí téměř 34 tisíc dÄ›tí.