Co v případě zrušení letu?


Koupí letenky se vlastně uzavírá obchodní smlouva, na jejímž základě jedna strana platí a druhá se jí za to zavazuje prokázat na letence uvedenou službu, tedy dopravu z místa na místo tak, jak je dohodnuto.
Ovšem jak už tomu tak bývá, ne všechny smlouvy jsou dodržovány. A tak se někdy k nelibosti zákazníka stane, že se ocitne na letišti, kde na něj slíbené letadlo nečeká. A čekat nebude, protože je dotyčný let zrušen.
Příčin může být povícero. Někdy za to může špatné počasí, někdy nějaká ta přírodní katastrofa nebo zhoršená bezpečnostní situace a jindy třeba stávka nebo omezení letového provozu.

Pokud je na vině takovému zrušení letu něco, co nemohl dopravce ovlivnit, nezbývá cestujícímu nic jiného, než se obrnit trpělivostí a dočkat času, než se pro něj najde náhradní řešení.
Ovšem pokud takové zrušení zavinila letecká společnost, je to příjemnější a složitější zároveň.
Složitější v tom, že se člověku musí dostat některé z následujících variant:

  1. Musí se o tom dozvědět více než v dvoutýdenním předstihu.
  2. Nebo se o tom musí dozvědět dva až jeden týden před odletem spolu s nabídkou alternativního letu, odlétajícího nejpozději dvě hodiny před původním plánovaným časem odletu a přilétajícího do cíle maximálně o čtyři hodiny později, než bylo původně plánováno.
  3. Nebo se o tom může dozvědět ještě později, ovšem výhradně s nabídkou náhradního spoje odlétajícího nejpozději jednu hodinu před původním časem odletu a dorážejícího do cíle nejpozději dvě hodiny po původním plánovaném čase příletu.

letadlo přistává.jpg

A jednodušší v tom, že nedodrží-li dopravce tato pravidla a spadá pod regulaci EC 261/2004, musí kromě zjednání nápravy zaplatit poškozenému i tučné odškodnění. Odškodnění úměrné délce zpoždění, s jakým pasažér dorazí do cíle, a vzdálenosti cílové destinace od místa prvního odletu.
A pokud se dopravce takovému odškodnění vzpouzí? Pak za poškozeného klidně vyřeší onen zrušený let. Tedy právníci, kteří se na tuto problematiku zaměřují a jsou tak poškozeným více než užiteční.
Protože by se nikdo neměl nechat o odškodné ošidit. Pokud už i tak utrpěl zrušením letu dost možná i citelnou újmu.