Jak naložit s poškozenými penězi?

Určitě už jste se někdy setkali s tím, že vám v obchodě vydali bankovky, které nebyly úplně košer. Buďto byly zmuchlané, nebo natržené, případně byly něčím znečištěné. Jaké bankovky vám bez problémů ještě přijmou i v obchodě a se kterými musíte jít na výměnu do banky? Které bankovky můžete ještě v obchodě přijmout a které byste raději měli hned vrátit a požadovat jinou bankovku?

Tento článek vám poradí, jak se zachovat k bankovkám, které očividně nejsou právě nově vydané z bankomatu.

V obchodě vám může prodavač nebo prodavačka vrátit bankovku, která je částečně natržená, pokreslená či jinak poškozená. Většina obchodníků musí přijmout bankovky, které jsou mírně poškozené, na o je tu ostatně zákon o oběhu bankovek a mincí mezi obchodníky a zákazníky. Pro banky platí podobný zákon, ale výčet porušení a poškození na bankovkách je ještě delší než u běžných obchodníků.

Existují tři typy poškození:

–          Opotřebování bankovek běžným oběhem
–          Běžné poškození spjaté s užíváním bankovek a mincí
–          Nestandardní poškození

Podle tohoto rozdělení poznáte, zda s bankovkou můžete zaplatit v obchodě nebo v restauraci, či musíte na výměnu do banky. Ovšem vymění vám je u České národní banky pouze v případě, že byly nestandardně poškozeny následkem:
1.       Živelné pohromy
2.       Trestné činnosti
3.       Jiné závažné události, která ohrozila vás nebo váš majetek

Co je nestandardní poškození?

–          Ohořelé bankovky
–          Zetlelé bankovky
–          Obarvené bankovky
–          Bankovky poškozené hygienicky závadným materiálem
–          Bankovky poškozené do té míry, že nejde ověřit pravost bankovky
–          Bankovky poškozené nástražným zařízením proti krádeži
–          Bankovky, jež se skládají z více než dvou částí

–          Bankovky, které mají nečitelný obrazec (proděravělý, deformovaný, nápisem znehodnocený, a podobně)
–          Bankovky, jejichž plocha tvoří minimálně padesát procent celé plochy
–          Nastřižené bankovky nebo mince
–          Mince vyrobené z více částí, které vypadávají
–          Mince a bankovky s deformovaným tvarem