Jaké jsou druhy a možnosti připojení k Internetu?

Internet je stručně řečeno celosvětová struktura navzájem propojených výpočetních systémů. Vžitý termín „síť“, který se v češtině používá běžně jako slangový výraz, nahrazuje část samotného slova Internet (Inter jako mezi a net jako network, čili síť). V současné době již téměř třicet let probíhá komunikace mezi počítači prostřednictvím protokolu TCP/IP. Lidé nejčastěji používají Internet k zobrazování webových stránek, k přenosu datových souborů včetně multimediálních, a také k elektronické poště (e-mailu). Každé zařízení připojené k Internetu, je identifikovatelné svou unikátní tzv. IP adresou a pro zjednodušení práce a lepší orientaci v prostoru Internetu se zavedly tzv. domény.drátové připojení

V současné době se lze k Internetu připojit několika způsoby

  • Nejstarším a nejznámějším typem je telefonní linka telefonního operátora, k tomu je zapotřebí modem a dnes se připojíte přes tzv. Digital Subscriber Line, což je vysokorychlostní přípojka, která nahradila původní ISDN (Integrated Services Digital Network) připojení a ještě starší připojení vytáčené.
  • Druhou možností je kabelový Internet.
  • Třetím, méně častým typem, je připojení přes elektrickou rozvodnou síť.
  • Čtvrtým, velmi častým připojením, je bezdrátové připojení do datové sítě, a to buď v rámci satelitní sítě, nebo prostřednictvím mobilního operátora do mobilní sítě.
  • Pátá opět často využívaná přípojka je přes tzv. Wi-Fi, což je zjednodušeně řečeno bezdrátové propojení s využitím tzv. frekvenčního pásma bez nutnosti licence, podmínky pro provoz na určité frekvenci udává Český telekomunikační úřad.

malý notebook
Zkratka Wi-Fi se dnes objevuje doslova na každém kroku, přesto většina lidí neví, co znamená. Jedná se o jakýsi slovní obrat, který navazuje na známý termín Hi-Fi (např. Hi-Fi věž), a to znamená doslova high fidelity, tedy v překladu vysoká věrnost. Wi-Fi znamená „wireless fidelity“, což je tedy v překladu věrnost bezdrátová. Obecně se Wi-Fi připojení používá v různých obchodních centrech, sportovních areálech, v infocentrech, kavárnách apod. a je to také nejčastější připojení k Internetu ve venkovských sídlech, kde nejsou takové možnosti kabelových rozvodů.