Jarní úklid


Ruku na srdce, mužů se to asi moc netýká. Ti si uklidí maximálnÄ› tu garáž nebo dílnu a to můžou udÄ›lat kdykoliv, proÄ zrovna na jaÅ™e. Pokud teda nepatří k té zvláštní sortÄ› puntiÄkářů, kteří musí mít vÅ¡ude vÅ¡e vycídÄ›né a pÅ™esnÄ› na svém místÄ›.
ÄistiÄ koberců
Týká se to tedy hlavnÄ› žen, na jejichž bedrech jarní úklid spoÄívá. A proÄ zrovna jarní? Je to spojené s vítáním hezkého, teplého poÄasí. Život se zase pÅ™esouvá z vÄ›tší Äásti ven, máme chuÅ¥ zbavit se starého a nepotÅ™ebného, pořídit si nÄ›co nového a barevného a trochu ten byt a dům po zimÄ› rozzářit. K Äemuž patří i umytá okna, vyprané záclony, vysmejÄené pavuÄiny pavouÄků, které jsme pÅ™es zimu tolerovali, aby venku nezmrzli a podobnÄ›.
Jenže, kde najít Äas a nekrást. Práce, dÄ›ti, běžné úkoly a k tomu jeÅ¡tÄ› extra úklid navíc. Pro nÄ›které ženy je to sice urÄitý způsob relaxace a také sebeoÄisty. VlastnÄ› se na to skoro celou zimu těší a jde jim to pak náramnÄ› od ruky. PřípadnÄ› mají talent na zapojení celé rodiny, která pak s brbláním pomáhá. Ale ne vÅ¡echny na tom takto jsme. Valnou Äást z nás to prostÄ› nebaví a bereme to jako jakési nutné zlo. UdÄ›lat se to prostÄ› musí, pÅ™es okna již není vidÄ›t ven.
peří duster
Pokud nemáte opravdu hluboko do kapsy a najdete nÄ›kde pár naÅ¡etÅ™ených stokorun, tak vám doporuÄuji nechat ten úklid na jiných. Dnes existují v každém vÄ›tším i menším mÄ›stÄ› uklízecí agentury, které vám úklid se vším vÅ¡udy zajistí. Dorazí za vámi i na vesnici. Dovezou si na to speciální pomůcky a přístroje, vÅ¡echny potÅ™ebné Äisticí prostÅ™edky, nastoupí jich hned víc najednou a mají za dvÄ› hodiny vÅ¡echno hotové. Vy si mezitím zajdete s kamarádkou na nákupy nebo na kávu, příjemnÄ› si popovídáte a vrátíte se do svěžestí vonícího a vymydleného domova. Můžete to vzít rovnou i s ÄiÅ¡tÄ›ním koberců a ÄalounÄ›ní a máte na rok zase pokoj. Zkuste to a uvidíte.