Kde hrozí nebezpečí našim nejmenším


Když se dÄ›ti zmÄ›ní z klidnÄ› ležících miminek ve zvídavá batolata, maminkám teprve zaÄínají ty pravé starosti o jeho bezpeÄí. DÄ›tská zvídavost je pÅ™irozená vlastnost. Kdyby dÄ›ti nebyly zvídavé, museli bychom si myslet, že snad nejsou ani zdravé. Jakmile zaÄnou lézt a batolit se, zkoumání okolního svÄ›ta patří k jejich hlavním Äinnostem. Nejsou to jen pády pÅ™i pokusu o první krůÄky, ale také Å¡krábance a zranÄ›ní pÅ™i objevování venkovního, ale pÅ™edevším domácího prostÅ™edí.
dítě u okna

RodiÄe mají tendenci doma polevovat ve své obezÅ™etnosti a nejvíce se o svoje dÄ›ti bojí venku pÅ™i procházkách. Pro malé dítÄ› je vÅ¡ak nejvÄ›tším nebezpeÄím právÄ› každé místo jeho domova. Vy jej  důvÄ›rnÄ› znáte, a proto si myslíte, že i vaÅ¡e dítÄ› v nÄ›m musí být v bezpeÄí. To jej vÅ¡ak teprve poznává a my se musíme zamyslet nad vším, co jej zde ohrožuje.
V poslední dobÄ› se stále více objevují pády malých dÄ›tí z oken. Vůbec pády z výšek jsou nejÄastÄ›jší příÄinou velmi vážných poranÄ›ní nejen pÅ™edÅ¡kolních dÄ›tí, ale i tÄ›ch starších. RodiÄe podceňují toto nebezpeÄí a na svoje dÄ›ti nedostateÄnÄ› dohlížejí. Jak jinak si vysvÄ›tlit, že se matky zapomenou u kávy se svojí kamarádkou, aniž ví, že jejich malý nezbeda si ve vedlejší místnosti vylezl ze sedaÄky na parapet otevÅ™eného okna? 
batole s kýblem
NebezpeÄí zranÄ›ní vÅ¡ak hrozí naÅ¡im nejmenším úplnÄ› v celém bytÄ›. Faktem je, že kdyby byla maminka tak úzkostlivá a pořád se o svoje dítÄ› bála, vlastnÄ› by nemusela dÄ›lat nic jiného než za prckem v dobÄ› jeho nejvÄ›tšího rozvoje neustále chodit a nespustit z nÄ›j oÄi. To urÄitÄ› dost dobÅ™e nejde, ale máme jistÄ› dÄ›tskou ohrádku, ve které dítÄ› necháváme vždy, když víme, že se mu nemůžeme plnÄ› vÄ›novat. ZabezpeÄit svůj domov stoprocentnÄ› nelze, pÅ™esto můžeme odstranit a upravit nebezpeÄné pÅ™edmÄ›ty, využít bezpeÄnostní dÄ›tské pojistky a eliminovat tak co nejvíce možnosti úrazů.