Kultura stolování


DneÅ¡ní doba je uspÄ›chaná a plná moderních vymožeností. Neustále se snažíme držet s ní krok a obstát bez úhony. Základem toho, jak toto vÅ¡e ustát, je pevné zázemí a tím mohou být zvyky, které máme v naÅ¡em soukromém životÄ›. A sem bezesporu patří i kultura stolování.
podzim a hrníÄky
ÄŒas na jídlo bychom si mÄ›li udÄ›lat alespoň u obÄ›da nebo veÄeÅ™e a pokud možno ho strávit s nÄ›kým, kdo je nám blízký, aÅ¥ už se jedná o rodinu nebo přátele. Nejen dobré jídlo, ale i kultura stolování by mÄ›ly udÄ›lat z obyÄejného poledního nebo veÄerního jídla zážitek. Základem vÅ¡eho je prostÅ™ený stůl. Zde záleží na příležitosti, zda se jedná o významnou oslavu, svátek nebo vÅ¡ední den. Stůl by mÄ›l být dostateÄnÄ› velký, aby vÅ¡ichni, kdo u nÄ›j budou sedÄ›t, mÄ›li dostatek prostoru, židle by mÄ›ly být pohodlné a v souladu s výškou stolu. Bohužel tyto spoleÄnÄ› strávené chvilky u jídla se pomalu vytrácí a tak by jistÄ› stálo za to, místo osamoceného pojídání v obýváku pÅ™ed televizí, alespoň obÄas naplánovat spoleÄné posezení u stolu s dobrým jídlem, pitím a popovídáním si.
Pro vÅ¡ední den nemusí být výzdoba stolu nijak honosná, v jednoduchosti je krása a málo je nÄ›kdy více. Stolování samotné může být jednoduché. Dbát bychom mÄ›li hlavnÄ› na Äistotu, volbu ubrusu, talířů a příborů. Nejen žaludkem, ale i oÄima se jí, a proto servírování jídla nepodceňujte. I studená veÄeÅ™e bude chutnat lépe pÅ™ipravená na talíři a v klidu pÅ™ipravená ke konzumaci u stolu. Jídlo si vychutnejte v klidu a pohodÄ›.
veÄeÅ™e pro dva
Pokud máte malé dÄ›ti, používání ubrusu nebude zrovna praktické, ale i to se dá vyÅ™eÅ¡it, napÅ™. omyvatelným prostíráním, které může být pro malé jedlíky s motivem nÄ›kterého z jejich oblíbených hrdinů, postaviÄek nebo zvířátek.
Na každou příležitost by mÄ›ly být souÄástí kultury stolování ubrousky. Pomyslnou tÅ™eÅ¡niÄkou na dortu pak mohou být drobné dekorace jako kvÄ›tiny, svíce apod.