Mohou nás webové stránky připravit o peníze?


Na co si dávat pozor?

Dávejte si velký pozor na to, kam zadáváte svoje Äíslo kreditní nebo debetní karty. ProÄ se o tom zmiňuji? NÄ›které webové stránky nás lákají na to, že se můžeme úÄastnit různých, zaregistrovat se na stránky s tím, že je vÅ¡e bezplatné. Je tam jedna podmínka, že musíme zadat Äíslo kreditní karty pro ověření (nemusí být případ pouze erotických stránek).
obrazovky a siluety lidí
UvÄ›domte si, že zadáváte veÅ¡keré údaje a firmy nebo provozovatel takových stránek má potom neomezený přístup k tomu, aby si strhával peníze z vaÅ¡eho úÄtu. ÄŒasto malým písmem je napsáno nÄ›kde dole na stránce, že další mÄ›síce již platíte pomÄ›rnÄ› velkou Äástku za Älenství. ÄŒlovÄ›k si toho ihned nevÅ¡imne, protože to nikde není napsáno tak, aby si toho každý hned vÅ¡iml. Pak můžete pÅ™ijít o dost penÄ›z, minimálnÄ› o první poplatky, než stihnete kartu zablokovat. V tomto případÄ› vám banka Å™ekne, že jste poskytli svoje údaje dobrovolnÄ› na stránky obchodníka a reklamace bude zamítnuta, takže se svých penÄ›z již nedoÄkáte. Jediná možnost, jak zamezit úniku penÄ›z je kartu trvale zablokovat a nechat si vystavit novou, která bude mít nové Äíslo. UrÄitÄ› vÄ›nujte pozornost i stránkám, které vám údajnÄ› říkají, že váš poÄítaÄ je napaden virem a pokud nebudete reagovat, nepoÅ¡lete nÄ›jaké peníze, tak bude poÄítaÄ zablokován. Je to nesmysl, nic takového se nedÄ›je a neexistuje. Máte antivirový program a ten vás upozorní, pokud se cokoliv dÄ›je. Zde můžete také pÅ™ijít o peníze.

nacpaná peněženka 

Je dobré na nějaké stránky nechodit?

ObecnÄ› se doporuÄuje nechodit na stánky s erotickou tématikou. Zde je totiž nejvÄ›tší riziko napadení poÄítaÄe virem. Dále zde hrozí riziko pÅ™i ověřování vÄ›ku kreditní kartou, že vám budou strhávat peníze z úÄtu. Znám to, když jsem pracoval v bance. Pokud už na takové stránky jdete, tak mÄ›jte urÄitÄ› aktualizovaný antivirový program.

 

Nenechte se pÅ™ipravit o své peníze. Pamatujte na to, že web je dobrý sluha, ale může být i zlý pán, který vás pÅ™ipraví o peníze. Vždy dbejte doporuÄení na ochranu svého poÄítaÄe nebo notebooku a mÄ›jte aktuální antivirový program.