Nejen pro dobro lidí


Dobrovolnictví je dnes velmi rozšířený fenomén. Bohužel jeho nejvÄ›tší boom už mám za sebou. PatrnÄ› to bylo způsobeno urÄitou novostí, že lidé jevili opravdu znaÄný zájem o pomoc druhým. V souÄasné dobÄ› je o dobrovolníky spíše nouze, ale to rozhodnÄ› neznamená, že by se dobrovolnictví lidé nevÄ›novali. Možná doÅ¡lo také k urÄitému rozptylu dobrovolníků.
šedý pes
Dříve jsme si dobrovolnictví spojovali například s dobroÄinností. Dobrovolníci pÅ™ece chodí pÅ™edevším do hospiců, domovů pro seniory, douÄují dÄ›ti ze sociálnÄ› vylouÄených lokalit. To zajisté ano, ale nejen to.
Například mnoho lidí pomáhá jako dobrovolníci například v kultuÅ™e nebo sportu. Jako bonus pak získávají například vstupenky zdarma. Ani tím jsme ovÅ¡em nevyÄerpali vÅ¡echny možnosti. Mnoho dobrovolníků se vÄ›nuje také zvířatům. Pokud máte například malé dÄ›ti, urÄitÄ› není na Å¡kodu si takovéto rodinné dobrovolnictví dopřát a můžete chodit jako rodina venÄit pejsky z mÄ›stského útulku. Zároveň je to úžasná alternativa. K Äemu?
zlatý pes
 

Dobrovolníci pro zvířata

No pÅ™ece jste urÄitÄ› nesÄetnÄ›krát slyÅ¡eli ono otravné a úmorné – mami, tati, kupte mi Å¡tÄ›nÄ›. Pes je zvíře roztomilé, přítulné, inteligentní a já nevím jaké jeÅ¡tÄ›, nicménÄ› jedna vÄ›c se se s ním pomazlit a aÅ¥ si jde za páníÄkem a druhá vÄ›c je ho živit a platit mu oÄkování a vůbec. VenÄit psy z útulku má smysl a dítÄ› si může uvÄ›domit, že péÄe o domácího mazlíÄka rozhodnÄ› není nijak snadná.
ležící pes
 
Jakým Äinnostem se dobrovolník může vÄ›novat
PojÄme se nyní podívat na Äinnosti, kterým se zvířecí dobrovolník může vÄ›novat
· VenÄení psů
· Manuální práce
· PÅ™evozy psů a materiálu
· Správa webů
· Tvorba grafiky
· Psaní odborných textů
· ZajiÅ¡Å¥ování obživy z vlastních zdrojů
 
 
Tak jako mají dobrovolníci, kteří peÄují o druhé své webové stránky, tak rovněž zvířecí dobrovolníci mají své stránky. Inzerovat lze samozÅ™ejmÄ› jak nabídku, tak poptávku.