Nejnavštěvovanější knižní web


Pro vášnivé Ätenáře, ale nejen pro ty, kteří louskají jednu knihu za druhou, ale pÅ™edevším pro ty, kteří chtÄ›jí mít v knihách skuteÄnÄ› ucelený pÅ™ehled a pořádek, je urÄen knižní web s názvem Databáze knih. V prestižní anketÄ› KÅ™išťálová lupa – Cena Äeského internetu, která oceňuje nejzajímavÄ›jší a nejoblíbenÄ›jší projekty, získala v loňském roce 2. místo v kategorii „One wo(man) show“ a podle Svazu Äeských knihkupců a nakladatelů je nejnavÅ¡tÄ›vovanÄ›jším knižním webem v naší republice. Stojí skuteÄnÄ› za to, se s ním seznámit.
 focení tabletem
Ráj pro milovníky knih
Web, Äítající více než tÅ™i milióny oficiálnÄ› vydaných i plánovaných knih a eknih v Äeském a slovenském jazyce, je pro skuteÄné milovníky knih opravdovým rájem, ve kterém stráví spoustu krásných chvil. Nejen že se dozví vÄas o vÅ¡ech novinkách v knižním svÄ›tÄ›, ale Äeká tu na nÄ›mnoho zábavy i soutěží. Registrací a založením vlastního profilu mohou Ätenáři sami pÅ™idávat nové knihy i autory, vkládat recenze, hodnotit knihy a dívat se na hodnocení ostatních uživatelů. Mnozí zde mezi téměř 200 tisíci uživateli najdou stejnÄ› zapálené kamarády, s kterými si mohou psát, diskutovat a sledovat navzájem svojí aktivitu. 
 silueta Ätenáře
Nevíte, co Äíst?
Spousta Ätenářů nÄ›kdy neví, po Äem konkrétním v knihovnÄ› sáhnout. V Databázi knih najdete tu svoji knihu vždy. Velmi brzy vám ve svém profilu naroste vlastní knihotéka, seznam oblíbených autorů a knih a tÄ›ch, které se chystáte Äíst. Než se nadÄ›jete, budete jich mít ve svém seznamu i stovky, protože budete neustále získávat od ostatních bájeÄné tipy na ty nejhezÄí. Podle komentářů ostatních a poÄtu procent, které kniha získala, si každé dílo pÄ›knÄ› prověříte a udÄ›láte si na nÄ›j svůj vlastní úsudek. Objevíte další skvÄ›lé knížky a pokud nÄ›kterou z nich nebudete moci sehnat, je tu pro vás rozsáhlý bazar knih s dosud téměř 400 tisíci prodaných výtisků.