Nové trendy v obalových materiálech


Ve velkých expediÄních skladech i v běžných zásilkových obchodech se stále více využívá jeden výrobek, který uÅ¡etří mnoho Äasu i finanÄních prostÅ™edků pÅ™i balení. A to zejména v případÄ›, že je zapotÅ™ebí zabalit zboží, které nemá pravidelný tvar. Využít kartonovou krabici je neekonomické a zbyteÄnÄ› zdlouhavé. Proto se využívá takzvaná ruÄní stretch fólie, která dovede pÅ™esnÄ› kopírovat tvar balených pÅ™edmÄ›tů.

balíÄky

 • Tento produkt se vyrábí ve dvou základních variantách.

  1. Transparentní– průhledná fólie, která umožňuje ochránit zboží bÄ›hem pÅ™epravy proti poÅ¡kození a zneÄiÅ¡tÄ›ní.
  2. ÄŒerná ruÄní streÄová fólie– tento obalový materiál je neprůhledný. Chrání tedy zboží nejen pÅ™ed neÄistotami a svÄ›tlem, ale i pÅ™ed případnými zvÄ›davými zraky.

Průhlednou nebo i Äernou streÄovou fólií lze dokonale zafixovat zboží i na paletÄ›. Máte tedy jistotu, že se rozhodnÄ› nic nerozsype a ani nepoztrácí.

Snadné a levné řešení

Tento obal je finanÄnÄ› velice výhodný. Proto jej zaÄali používat i lidé pÅ™i stÄ›hování. Lze zabalit prakticky vÅ¡echno. Od nábytku, pÅ™es elektroniku až po domácí spotÅ™ebiÄe.

 • VÅ¡e je tak cestou chránÄ›no proti poÅ¡kození a tento lehký obal nepÅ™idá téměř žádnou váhu.

Fólie jsou navinuté na rolích z kartonového materiálu a je možné je velice jednoduchým ruÄním způsobem anebo jeÅ¡tÄ› jednoduÅ¡eji, pomocí odvíjeÄe, snadno použít.

obal

 • Balicí streÄové fólie mají dokonalé vlastnosti pro pÅ™epravu v jakémkoliv poÄasí.

  • Nepodléhají totiž klimatickým podmínkám a jsou odolné vůÄi vlhkosti.
  • Nejsou ovÅ¡em tolik odolné vůÄi vysokým teplotám.

Na samotné skladování nemá tento produkt žádné vysoké nároky. BěžnÄ› se dá skladovat pÅ™i teplotách od mínus patnácti až do tÅ™iceti stupňů nad nulou. PÅ™ed manipulací je doporuÄeno ponechat fólii aklimatizovat v místnosti, ve které bude používána.