Podnikání bude jednodušší, když si založíte s.r.o.


JistÄ› vás napadne otázka, v Äem to bude snadnÄ›jší? Zejména v tom, že jakmile máte založenou firmu, pak se dostanete i na konkurzy, kam jste pÅ™edtím jako soukromníci nemohli. Získáte zakázky, ke kterým vám byl v minulosti odepÅ™en přístup. Jako firma totiž můžete být pÅ™izváni k více výbÄ›rovým řízením a můžete se díky tomu zúÄastnit i obchodů, na které jste pÅ™edtím dosáhnout nemohli.
Základní kapitál je navíc stanoven pouze na jednu korunu. DÄ›lalo vám starosti, že rozjíždÄ›ní firmy stojí statisíce korun a že budete muset investovat vysoké Äástky do základního kapitálu? Toho se opravdu obávat nemusíte. Základní kapitál je pouze 1 KÄ.

online

  • VÅ¡e probÄ›hne hladce i založení firmy online. Nemusíte si s niÄím dopÅ™edu dÄ›lat starosti. VeÅ¡keré papírování a potÅ™ebné náležitosti vyřídíme za vás. Nemusíte znát žádná data, žádné konkrétní formuláře z této oblasti, nemusíte mít žádné, ani základní znalosti tohoto tématu. VÅ¡e za vás vyřídíme. Jakmile se podepíší dokumenty, pak už staÄí pár dní, vÄ›tÅ¡inou se jedná o dobu do 5 prachovních dní, kdy se zakládá nová firma a je zapsána do obchodního a živnostenského rejstříku. Poté už můžete zaÄít podnikat ve velkém.
  • Splňte si sen a zaÄnÄ›te podnikat – je to tak jednouché, když založení firmy pÅ™enecháte zkuÅ¡eným odborníkům, kteří naprosto pÅ™esnÄ› vÄ›dí, jak postupovat.

konferenÄní místnost

Výhody tohoto typu podnikání

Největší výhodnou je oddělení osobního vlastnictví od toho, který vlastníte v podnikání. Díky tomu nikdy nepřijdete o své peníze nebo o svůj majetek, protože je firma a veškeré její finance a majetek je oddělen od vašich peněz a od vašeho majetku.
Navíc celé založení firmy s.r.o. probíhá online, takže za vás vÅ¡echny potÅ™ebné náležitosti vyřídíme. Nemusíme si dávat tisíc schůzek, aby bylo vÅ¡e pÅ™ipravené. Jakmile svou práci dokonÄíme, pak už staÄí jenom podepsat a vÅ¡e se může dát do pohybu. Zanedlouho poté už budete hrdými majiteli své vlastní firmy, tedy své vlastní spoleÄnosti s ruÄením omezeným. Zní to moc hezky, nemyslíte? A to vÅ¡e bez problémů a bez starostí.