Za kulturou s dětmi


Za kulturou s dÄ›tmi a lepší dříve, nežli pozdÄ›ji. Pokud máte malé potomky, mÄ›li byste se zamyslet nad druhem zábavy, který jim poskytujete. A teÄ myslíme dÄ›ti ve vÄ›ku od 2 let a už i v dřívÄ›jším vÄ›ku s nimi můžete různá vystoupení navÅ¡tívit a udÄ›lá jim to radost a pÅ™ipraví je to na budoucí kulturní a spoleÄenský život.

floridské divadlo

Bohužel musíme konstatovat, že vÄ›tÅ¡ina souÄasných rodiÄů na tento druh zábavy kombinované s výchovou vůbec nemyslí. Je to obrovská chyba. DÄ›ti bychom mÄ›li s kulturou seznamovat už od nejútlejšího vÄ›ku. DítÄ› bude poté na kulturu zvyklé, bude ji mít rádo a bude ji vyhledávat, bude to pro nÄ›j pÅ™irozené a samozÅ™ejmé.

 

Jaké kulturní události můžeme s dÄ›tmi navÅ¡tívit?

 

·         divadelní pÅ™edstavení

·         taneÄní pÅ™edstavení

·         hudební pÅ™edstavení

·         loutkové pÅ™edstavení

·         folklorní festival

·         kino

·         muzeum

·         výstavu, aj.

představení baletek

Nemusíte mít strach, že byste s VaÅ¡imi dÄ›tmi museli na operu, vážnou hudbu nebo na tradiÄní baletní vystoupení. VÅ¡echny tyto kulturní události existují v ÃºpravÄ› pro dÄ›tské diváky, to už není nic neobvyklého. Možností je v souÄasnosti nezmÄ›rné množství. Existují i speciální dÄ›tská divadla, kde se hraje repertoár jen pro dÄ›ji, pÅ™ipravují se speciální dÄ›tská pÅ™edstavení. DítÄ› už je také bráno jako divák, kterého je potÅ™eba uspokojit.

Pro dÄ›ti to bude příjemná událost, kdy si budou moct obléct slavnostnÄ›jší obleÄení, vyrazí s Vámi za kulturou. Bude to VaÅ¡e spoleÄná událost, která Vás jenom sblíží. Můžete sebou vzít přátele, kteří mají stejnÄ› staré potomky. Pro dítÄ› to bude obrovská událost. Jeho fantazie a pÅ™edstavivost budou pracovat.

Navíc tím dáte svému dítěti základ a zvyk do budoucnosti. Návštěva divadla nebo jiné kulturní události pro něj bude samozřejmostí.

Krásné také například je, když tuto událost spojíte po divadle s návÅ¡tÄ›vou restaurace a procházkou po mÄ›stÄ›. I stolování v restauracích je pro dÄ›ti straÅ¡nÄ› důležité a je důležité jim vÅ¡echny tyto situace a tradice vÅ¡tÄ›povat již od útlého vÄ›ku.

Doufáme, že jsme Vás namotivovali k tomu vyrazit se svým potomkem na nÄ›jakou kulturní událost, nebudete litovat. Bude to zážitek pro VaÅ¡e dítÄ› a stejnÄ› tak i pro Vás.