Výběr náušnic


Å perky zdobily naÅ¡e tÄ›la již v dávné historii. NÄ›které se pÅ™echovaly do dnes, i když již vypadají naprosto jinak. JednÄ›mi z nich jsou i ozdoby uší, náuÅ¡nice. Jedná se snad o nejrozšířenÄ›jší Å¡perk u nás, pÅ™iÄemž si samozÅ™ejmÄ› můžeme zvolit z nÄ›kolika možných materiálů, které jsou k dostání. NejdůležitÄ›jší z pohledu materiálu jsou pro nás kovy, které se provlékají dírkou v uÅ¡ním lalůÄku a mohou způsobovat různé problémy.

zlaté naušnice

Bižuterie

Bižuterie je asi nejrozšířenÄ›jší. Je totiž levná. HáÄky na bižuterní náuÅ¡nice se vyrábí vÄ›tÅ¡inou z levných kovů, na které má ale spousta lidí alergii. Hlídejte si tedy pÅ™edevším druh kovu, který je použit. Pokud by vám daný kov nevyhovoval, pak vám může uÅ¡ní lalůÄek zaÄít hnisat a otékat, což není nic příjemného. I bižuterie se vÅ¡ak dá pÅ™idÄ›lat na kvalitnÄ›jší kov.

Chirurgická ocel

Chirurgická ocel je takovým kompromisem. Není extrémnÄ› drahá, jako drahé kovy, ale je hypoalergenní, takže nepůsobí problémy v místÄ› provleÄení. Navíc vypadá podobnÄ› jako stříbro a tím pádem vypadá i elegantnÄ›. Jedná se o skvÄ›lou variantu pro osoby se sníženou imunitou Äi ekzémem, kterým mohou jiné kovy dÄ›lat potíže.

Stříbro

Stříbrné náuÅ¡nice jsou klasika. Jsou krásné, elegantní a pÅ™i tom kvalitní. Stříbro samozÅ™ejmÄ› může způsobovat nÄ›kterým lidem potíže, jedná se vÅ¡ak o velice malé procento lidí. Navíc je levnÄ›jší než nÄ›které jiné drahé kovy ale zároveň je reprezentativní. Stříbro se pro svoji krásu Äasto kombinuje s drahými kameny.

stříbrné naušnice

Zlato

Zlaté náuÅ¡nice jsou velice oblíbené. Zlato nezpůsobuje potíže v místÄ› provleÄení, je krásné a pÅ™edevším jej každý pozná. Není tedy pochyb o tom, že je velice reprezentativní. Nosit jej vÅ¡ak můžete i v běžném provozu. Zlaté náuÅ¡nice jsou navíc vÄ›tÅ¡inou tím prvním, co mladé sleÄny dostanou. A je jedno, zda se jedná o bílé Äi žluté zlato. Oboje má své benefity.