Zábava i vzpomínky na svatební veselí


Uspořádat pořádnou svatbu, kde se hosté opravdu nenudí, není zase tak jednoduché. Samozřejmě oficiality jsou jasné. Obřad, oběd, raut, krájení dortu, nebo třeba tanec ženicha a nevěsty mají svůj oficiální průběh a ten se málokdy mění. Jakou zábavu hostům připravit v mezidobí, mezi oficiálním programem svatby? Nejhorší, co se může stát je, když se hosté na svatbě nudí třeba v době, kdy se novomanželé fotí. A že to někdy opravdu trvá.svatební tabule
Pokud víte, jak bude program probíhat za sebou, pak pÅ™ipravte pro hosty svatební noviny. Do nich můžete dát nÄ›jaké informace o novomanželích, oficiální harmonogram svatebního veselí a tÅ™eba i nÄ›jaké ty hádanky Äi kvízy, týkající se novomanželů. https://www.fler.cz/zbozi/svatebni-grafika-novomanzelu-5651884 Hosté tak budou mít trochu lepší pÅ™ehled o tom, co se bude dít. Dobré také je, držet se tradic, což vÄ›tÅ¡inu hostů také zaujme. HlavnÄ› starší generace hostů o tyto aktivity stojí. StejnÄ› tak jako o hudbu, na kterou se dá tanÄit. Je tudíž ideální pÅ™ipravit aspoň na pár hodin hudební scénu z troÅ¡ku staršího soudku a s pÅ™ibývajícím veÄerem můžete pÅ™ejít na váš oblíbenÄ›jší žánr.
Pro mladší generace můžete nechat pÅ™ipravit tÅ™eba fotokoutek. Fotokoutek vybavte rekvizitami a Å¡ablonami a můžete se těšit na spoustu fotografií svatebÄanů, které si poté můžete jako památku nechat zpracovat, tÅ™eba do fotoknihy. Vytvoříte si tak nejen spoustu krásných vzpomínek, které vám vždy pÅ™ipomenou, kdo s vámi ve váš svatební den byl.svatební kytice
Vytváření vzpomínek také můžete podpoÅ™it různými aktivitami. TÅ™eba krásnou aktivitou je obtiskování prstů na Å¡ablonu stromu, kam se také poté jednotliví svatebÄané zapisují. V podstatÄ› záleží jen na vás, jaké aktivity pÅ™ipravíte, poÄítejte vÅ¡ak i s tím, že se do této Äásti akce Äasto zapojují i svÄ›dkové a Äasto si vymyslí i zábavu navíc, které se musí nevÄ›sta se ženichem zúÄastnit. Ta se vÅ¡ak Äasto koná až pozdÄ›ji, vÄ›tÅ¡inou, až jsou svatebÄané pořádnÄ› v náladÄ›.